Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Отворено писмо на Евгени Абаджиев, председател на ЛРС-Пазарджик

ОТВОРЕНО ПИСМО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЛОВА И ОПАЗВАНЕ НА ДИВЕЧА , КАСАЕЩИ СРОКОВЕТЕ ЗА ЛОВУВАНЕ И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЛРД „СОКОЛ  1893” ПАЗАРДЖИК

 

В последно време в съюзната преса на НЛРС-СЛРБ излязоха поредица от статии, изявления, декларации и т.н. , с които се цели да се внуши, че подписката, инициирана от Инициативен комитет, в който участват редица знакови ловни деятели и подкрепена от множество сдружения, ловни  дружини и ловци е някаква форма на атака срещу новоизбрания председател на Националния ловно-рибарски съюз, срещу единството на съюза и едва ли не срещу интересите на българските ловци.

Тези неверни и манипулативни публикации ме провокираха да изляза с това отворено писмо и да отговоря на всички тях, за да стане ясно веднъж завинаги кой чии интереси защитава.

  • СЛРД „СОКОЛ 1893” – Пазарджик, още преди две години , на организирана от нас среща на 8 депутати от региона с Ръководствата на всички сдружения от Пазарджишка област, в присъствието на тогавашния главен секретар на съюза Васил Василев връчи на депутатите точно същите предложения за сроковете на ловуване на дива свиня и водоплаващ дивеч и тези предложения бяха включени в обсъжданията в комисията по промени в закона в тогавашното народно събрание от депутата Стефан Кенов, който присъства на въпросната среща..

Твърдението на новоизбрания председател  на НЛРС-СЛРБ , че нашата инициатива е насочена срещу неговата личност  ни ласкае много, защото явно още преди две години ние сме предвидили, че той ще бъде избран за Председател на организацията и знаейки, че той вътрешно в себе си , макар да се е маскирал като ловен деятел, е твърдо за намаляване на сроковете за ловуване , ние сме подготвили почвата за тази „насочена срещу него”   инициатива.

Истината е съвсем друга. За разлика от много така наречени ловни деятели, СЛРД „Сокол 1893” – Пазарджик ,  неговото ръководство , както и ловния сайт БГ.ЛОВ и списание Български ловец  имат  целенасочена и постоянна позиция по въпросите свързани със защитата на правото на лов и сроковете за ловуване и никога не е изменило на разбирането си, че дълг на всеки ловен деец  е да се бори с всички сили и средства за интересите на ловците. Това, че сегашната кампания за промени в Закона за лова и опазване на дивеча съвпада с избора на ново ръководство на НЛРС-СЛРБ не е по наша вина и не може поради някакви конюнктурни  съображения да спрем нашата борба за защита на интересите на ловците.

  • Публикуваното писмо на новоизбрания председател на НЛРССЛРБ до министъра на земеделието, в което той започва открита война срещу ИАГ , показва пълната липса на креативност, опит и възможности на този човек да защити интересите на ловците.

В подкрепа на това ще опиша, как на ловния съвет, на който се обсъждаха и приемаха

Предложенията за промени в ЗЛОД , на който бях поканен в качеството си на председател на инициативния комитет за промени в закона,  председателя на НЛРС-СЛРБ „защити” интересите на ловците.

Като начало  Васил Василев отиде на това заседание напълно неподготвен, без да е провел необходимите разговори за подкрепа с членовете на комисията и без да е подготвил достатъчно аргументи за защита на своите искания. В резултат на това,  по въпросите касаещи пряко интересите на сдруженията и ловците, той бе подкрепен само от левия  еколог Аврамов.

По жизнено важния въпрос за задължителното назначаване на двамата ловни надзиратели , касаещ пряко съществуването на по-малките сдружения, на голяма част от които той бе номинация за председател,  г-н Васил Василев буквално измрънка , че НЛРС-СЛРБ е против , но без никаква съществена аргументация. Единствения аргумент, който бе предложен , бе че малките сдружения щели да фалират. Аргумент, който практически е  ирелевантен за държавата в условията на пазарна икономика, като не бяха изтъкнати акуратните  доводи за липсата на правна и законова логика от едно такова решение. Не случайно дори и уважавания учен и ловен деятел доцент доктор Христо Михайлов се изказа в подкрепа на задължителното назначаване на двама ловни надзиратели, но със забележката да им се вменят и функции по стопанисване на дивеча. И в резултат на изключително слабото аргументиране , при гласуването идеите на Василев бяха подкрепени предимно от  екологa Аврамов. Ха да им е честит новия председател на малките сдружения.

По въпроса на сроковете за ловуване Председателя на националната ловна организация лично внесе и подкрепи предложението да бъде намален срока за ловуване на дива свеня с две седмици – тоест да е  разрешена за лов от 01.10 до 31.12.

За водоплаващия дивеч предложението бе да си останат досегашните срокове.

Това ако не е предателство спрямо интересите на ловците, кое е ?

Протоколите от заседанието на ловния съвет са безспорно доказателство за гореописаното.

В същото време представители на инициативния комитет са провели разговори с голяма част от членовете на ловния съвет и чрез представяне на аргументи и факти са успели да убедят по-голямата част от тях  да се подкрепи начало на ловния сезон за дива свиня от м. септември, както и да се започне съгласувателна процедура с европейските институции, за удължаване на срока за ловуване на водоплаващ дивеч до 28.02. За целта обаче е необходимо да се внесе обосновано и подкрепено от значителна част от българските ловци предложение за това, защото Националната ловно-рибарска организация не е внесла подобни предложения.

 Поради тези мотиви ,  инициативния комитет призовава всички български ловци да се включат активно в тази подписка, за да може да внесем нашите предложения, подкрепени с волеизявлението на голяма част от българските ловци. Ако покажем, че сме единни и последователни и  отстояваме правата си българската държава и ИАГ ще уважат частично или изцяло нашите искания и имаме всички шансове да постигнем нашата цел , а именно – начало на лова на дива свиня от м. септември , удължаване на водоплаващия дивеч до 28 Февруари, преразглеждане на идеята за задължителното назначаване на двама ловни надзиратели.

По отношение на лова на дива свиня през януари, мнението на повечето ловни деятели, с които разговаряме  е, в закона да бъде записано , че януари могат да се ловуват само приплоди и мъжки и така да се реши въпроса с отстрела на бременни женски диви свине.

Клакьорите около новоизбрания председател на НЛРС-СЛРБ се напредварват да защитават тезата, че българските ловци видите ли са некадърни, неопитни и неморални и за това не трябвало да ловуват дива свиня през септември и януари. Ако те наистина вярват в това, то значи незабавно трябва да се откажат от статута си на ловни деятели и да се ориентират към някакви други природозащитни организации.

Членовете на инициативния комитет и аз лично, вярваме, че по-голямата част от българските ловци са  добре обучени да различават бременната майка от приплодите и мъжките, че знаят и съблюдават изискванията за безопасност, че са добри стопани и притежават висок ловен морал. Ако редовните ловци не ловуват през септември и януари, то тяхното място ще се заеме от неморалните и бракониерите , които ще се възползват от липсата на активен ловен живот и неуредиците в охраната и ще отстрелват всичко, което мърда, докато организираните ловци ще са демотивирани от съкратените срокове за ловуване да им противодействат. Нима  това  целят тези, които подкрепят намаляването на сроковете за ловуване.

  • По отношение на единството на организацията – Националната ловна организация е необходима за да защитава и отстоява интересите на българските ловци , да защитава правото ни на лов. В това отношение нашата инициатива не само не е против единството на организацията , но и цели да покаже колко единни са българските ловци в отстояване на нашите интереси. В този смисъл найправилния ход на новоизбрания председател на Съюза г-н Васил Василев е да подкрепи тази инициатива, да насърчи всички сдружения да съберат необходимите подписи и  така да покаже , че нашата единна организация може да се пребори за своите интереси.

Вместо това той  се обажда последователно на членовете на инициативния комитет, на членовете на новоизбрания управителен съвет и на председатели на сдружения за да ги агитира да не подкрепят инициативата за увеличаване на сроковете за ловуване , а да подкрепят намаляването им. Как с това г-н Василев допринася за единството на организацията?! Отговорете си сами.

Ние , инициаторите на подписката за защита на правото ни на лов, ще се постараем след приключване на инициативата да огласим имената на председателите на сдружения, които са за намаляване на сроковете за ловуване, за да знаят техните членове , как  се защитават правата им. Та нали  истинския ловец трябва ясно да изразява и защитава своите позиции. Така както правим хората от инициативния комитет.

Ще информираме и международните ловни организации – CIC, PASSE, Safari club international и други, как председателя на Националната ловна организация в България „защитава” правото ни на лов и как гласува заедно с екологичните организациии за намаляване на сроковете за ловуване. Което не би трябвало да го притеснява, ако той искрено вярва в правотата си , а не изпълнява нечии чужди поръчки.

  • Знам, че след това мое отворено писмо, ще се намерят хора, които да ме атакуват лично, които да ме клеветят и очернят, за да намалят стойността на нашата инициатива, за да подготвят оправданието си  за предателството спрямо интересите на българските ловци. Знам, че няма да бъде  разрешено да се публикува това писмо в съюзните  медии.Готов съм да изтърпя всичко това, готов съм да понеса своя кръст, дори и ако с това допринеса и част от нашите справедливи , законни и обосновани искания да се удовлетворят. Защото за мен защитата на правото на лов е найсвятата кауза, за която ще се боря до край.

Скъпи колеги, истински ловци , ловни деятели, стопани на дивеча, дошло е време да покажем дали сме способни да защитим правата си. Ако до вторник, 12 септември успеем да убедим ИАГ и държавата, че нашите справедливи искания се подкрепят от повечето от българските ловци, ще успеем да защитим правото си на лов и ще получим подкрепата на институциите за голяма  част от нашите искания. Ако проявим пасивност  и не покажем единство и сила, ще бъдат приети предложенията на ръководството НЛРС-СЛРБ и екоорганизациите за сроковете за ловуване и тогава само ние ще сме си виновни за съдбата, която ще ни сполети.

ДНЕС НАШАТА СЪДБА Е В НАШИ РЪЦЕ!!!

 

ЕВГЕНИ АБАДЖИЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА ПРОМЕНИ В ЗЛОД

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЛРД „СОКОЛ 1893” ПАЗАРДЖИК

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ