140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Първа среща на ръководството на НЛРС-СЛРБ с бъдещи евродепутати

Днес, 7 май 2019 г., в сградата на Националното  ловно-рибарско сдружение “Съюз на ловците и риболовците в България” се проведе първата от серията срещи с кандидатите за евродепутати за бъдещия Европейски парламент. Начало на тази кампания постави срещата на ръководството на Националната организация с представителите на ВМРО  – Ангел Джамбазки и Андрей Слабаков.

Тази кампания се провежда в европейски мащаб по инициатива на Федерацията на ловните асоциации на страните-членки на ЕС (FACE).

В непринуден разговор председателят на НЛРС-СЛРБ Васил Василев подробно разясни кои са важните за ловната общност проблеми, които трябва да бъдат отстоявани в ЕП.

Постигнато бе пълно съгласие по всичките разгледани теми, а именно: По отношение на европейската Директива за местообитанията е важно ЕК да разработи справедлива процедура за оценка и изменение на статута на видовете, нуждаещи се от специална защита, която да даде възможност същият да бъде изменен веднага щом съответният вид достигне желания природозащитен статус и особено когато се касае за видове, които в определени региони могат да застрашат други диви и домашни животни и по този начин смущават естествения баланс в екосистемите.

Ще е необходима депутатска подкрепа в Европейският парламент и пред Европейската комисия за финансиране на дейности и програми за проучване на ролята, мониторинг на популациите и регулиране на числеността на някои видове хищници, които имат съществена роля за намаляване на биоразнообразието в земеделските райони и  в тревните съобщества.

Трябва да се премахнат спорни текстове в европейската Директива за птиците, които предоставят възможност за манипулиране и различна интерпретация от различните заинтересовани страни, както и за налагане на необосновани ограничения върху традиционни дейности, каквато е ловът на водоплаващи птици в България през месец февруари.

Джамбазки и Слабаков обещаха да работят за правата на ловците, като им се осигури възможност да придобиват, притежават, използват и пътуват с огнестрелни оръжия за ловни цели и боеприпаси за тях без неоправдани бюрократични изисквания, разходи и ограничения.

Бъдещите евродепутати ще трябва да помогнат да се изработи по-устойчива Обща селскостопанска политика на ЕС за периода 2020-2027 г., която да гарантира опазването на околната среда, флората и фауната и в частност на дребния дивеч в земеделските земи.

Кандидатите за евродепутати на ВМРО ще подпишат официален документ, с което ще потвърдят ангажимента си да защитават интересите на  българската ловна и риболовна общност в Европейския парламент.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ