Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Първи управителен съвет на новото ръководство на НЛРС-СЛРБ

На 14 септември в зала „Вихрен“ в „Интер експо център“ се проведе първият управителен съвет на новото ръководство на НЛРС-СЛРБ. Дневният ред на събранието беше както следва:

 1. Утвърждаване протокола от заседанието на УС на НЛРС-СЛРБ от 31 май 2017 г.
 2. Утвърждаване на Правилник за работата на УС на НЛРС-СЛРБ
 3. Информация за процеса на разработване на ЗИД на ЗЛОД 2015-2017 г. и вземане на решения
 4. Информация за изпълнението на бюджета на УС на НЛРС-СЛРБ за периода януари – юли 2017 г.
 5. Информация за недвижимите имоти на НЛРС-СЛРБ – правен, счетоводен статус и техническо състояние
 6. Информация за изпълнението на „Национална програма за устойчиво развитие на дивечовите запаси в системата на НЛРС-СЛРБ чрез разселване“ за периода януари – юли 2017 г. и „Национална програма на НЛРС-СЛРБ за поддържане на видовото разнообразие на ихтиофауната във водните обекти за любителски риболов“ за периода януари – юли 2017 г.
 7. Информация за финансовото състояние на „Сокол-БЛРС“ ЕООД за периода януари – юли 2017 г.
 8. Вземане на решение относно условията за взаимодействие на УС на НЛРС-СЛРБ с Българска федерация по ловна стрелба и Българска федерация по риболовни спортове.
 9. Докладна записка относно решение на комисия „Ловно стопанство“ за финансиране „Проучване ефективността на разселването в природата на фермено произведени тракийски кеклици“
 10. Докладна записка относно честване на 119 години НЛРС-СЛРБ
 11. Докладна записка относно честване на годишнини на ловно-рибарски сдружения, членове на НЛРС-СЛРБ и 40 годишнина на FACE
 12. Изслушване на г-н Георги Тошев – председател на ЛРС-София-изток и член на Ловно-стрелкови клуб „Плиска“ от УС
 13. Разни

В началото на управителния съвет председателят инж. Васил Василев представи процеса на разработване на закон за изменение и допълнение на ЗЛОД от 2015 до 2017 г. Атанас Добрев, заместник-министър на земеделието, храните и горите, който беше гост на събранието, отговори любезно на зададените му от членовете на УС въпроси, свързани с ловното законодателство, обеща пълно съдействие и че въпросите ще бъдат поставени на ловния съвет, който ще се проведе на 15 септември.

Беше гласувано единодушно становище, което Василев да представи на работната група на 15 септември относно ЗИД на ЗЛОД, а именно да бъдат изравнени сроковете за ловуване.

Последва презентация за недвижимите имоти на НЛРС-СЛРБ и техническо им състояние, въпрос, по който отношение взе и инж. Борислав Бечев, управител на фирма „Сокол-БЛРС“, която стопанисва имотите на организацията. Той обърна внимание не само на проблемите, но и на успешния край на разселванията за 2017 г. Инж. Васил Василев обяви, че НЛРС ще работи за технологично обновяване на производствените процеси.

УС продължи с информация за резултатите от програмите за увеличаване на дивечовите запаси и поддържане на видовото разнообразие на ихтиофауната. Васил Василев ги посочи като най-силните инструменти на НЛРС-СЛРБ и обяви, че трябва да продължава да се работи активно със сдруженията.

Други 2 точки бяха на юбилейна вълна и докладни записки относно 119-годишнината на НЛРС-СЛРБ и шествието на вр. Шипка и юбилеите на ловно-рибарските сдружения през 2017 г. Васил Василев изказа благодарност на всички отзовали се на поканата за участие в шествието на 6 август. Утвърдени бяха направените разходи по организациите.

Обсъдена беше жалбата на ЛСК „Плиска“, която оспорва валидността на проведеното в края на юни общо събрание на НЛРС-СЛРБ. Стана ясно, че във Върховен касационен съд е образувано дело, а Василев изрази надеждата си новото ръководство да бъде регистрирано в близките 1-2 месеца. Въпреки това в рамките на организацията УС е напълно легитимен и по тази причина дневният ред съдържа единствено точки, които са вътрешни и не засягат трети лица. Георги Хаджиламбрев от ЛРС-Асеновград направи паралел с подобни събития в неговото сдружение и изрази увереност, че тази ситуация ще сплоти организацията и ще доведе до още по-голямо единство. Председателят на Контролната комисия адв. Гергьовски пък в качеството си на юрист напомни, че практиката на ВКС е еднозначна – не може регистърно производство да бъде спирано.

На финала на управителния съвет Васил Василев обърна внимание на предстоящия 120-годишен юбилей на Националната организация през 2018 г. Той предложи да се сформира група от членове на УС, която да помисли за предложения как е добре да бъдат отбелязани честванията.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ