Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Първо заседание на комисия „Спортно-състезателна дейност в лова и риболова”

На 10 януари 2018 г. се проведе първото заседание на комисия „Спортно-състезателна дейност в лова и риболова“ към УС на НЛРССЛРБ. На заседанието се обсъди мандатната програмана УС на НЛРССЛРБ за периода 2017-2021 г., отчетите на киноложките турнири, ловната стрелба и риболовнитесъстезания през 2017 г. Беше направен анализ на спортно-състезателните прояви през последните 8 години.

Дискутираха се предложения за развитие на трите спортно-състезателни направления.

В кинологията беше обсъдена възможността да бъдат доразвити турнирите, като бъдат допълнени с комплексни майсторски изпитания (поле, вода, гора, кървава диря…).

В ловната стрелба се коментираха предложения за популяризирането й сред подрастващите, чрез организиране на „неделни училища“. Обсъди се и възможността за отделяне на състезателите, участващи в турнира за Купата на НЛРС-СЛРБ в две групи А и Б – за ловци професионални състезатели в конкретните дисциплини и редовиловци.

Наблегна се на важната роля на Съюза за популяризиране на риболовния спорт сред подрастващото поколение и необходимостта от приемане на правилник за провеждане на риболовните турнири организирани от НЛРС, койтода играе възпитателна роля за подрастващите риболовци.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ