Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

По Националната програма за разселване на дивеч – ДВЕ ДРУЖИНИ ВДИГНАХА ВОЛИЕР

волиер програма

Ловците от дружините Осиковска и Правешка Лакавица вдигнаха волиер за доотглеждане на фазани, яребици и кеклици, след като кандидатстваха и бяха одобрени за финансиране по На­ционалната програма за разселване на дивеч. Съфинансиране на дейностите по градежа е гласувано от комисията по „Ловно стопанство“ към НЛРС – СЛРБ и е в размер на 50% от стойността на мате­риалите за изграждане на съоръжението за доотглеждане и адаптация на дивеч за разселване.

За тази цел те организираха съботно-неделна бригада в средата на април и вложиха труд за отливането на бетонна­та основа. На нея монтираха мрежата по дъговидната конструкция.

волиер програма

В работата се включиха ловците Цветелин Цве­тков, Ивелин Николов, Иван Иванов – Швейка, Георги Петров – председател на дружинката, Георги Лазаров – кмета, Хрис­то Цаков, както и младите членове на дружинката – Илиян, Стайко, Иван и още няколко.

Според дългогодишния председател Иван Иванов – Швей­ка, волиерът е замислен така, че да има по-малко загуби на дивеч. Изграден е в естествения ареал на фазана, в лов­ностопанския район на дружинката, където най-често се сре­щат дивите птици.

Новото съоръжение ще спомага за бър­зата аклиматизация на фермените птици, които ще бъдат доотглеждани в среда, съвсем близка до условията на живот в природата.

„След като започнахме редовно да разселваме фазани пре­ди десетина години, започнахме все по-често да ги срещаме в диво състояние. Беше се научил да оцелява и да се въз­произвежда в естествени условия и това мотивира идеята ни в сезона да правим по един лов на фазан, който е различен от груповия лов на дива свиня, много емоционален и красив.

Тази пролет също очакваме ловно-рибарското сдружение в Ботевград, към което е нашата дружинка, да купи и разпре­дели бройките фазани между дружинките и нашите дружини – Осиковска и Правешка Лакавица, да получат 50-60 брой­ки – толкова обикновено вземаме всяка година.

Ще настаним фазанчетата в новия им дом в този волиер и аз съм сигурен, че в него те ще се адаптират много бързо, ще се чувстват много добре и ще растат здрави, докато ги разселим.

За нашата дружинка фазанът става все по-интересен дивеч за лов, защото, както се видя от таксацията и тази година, дивата свиня намалява. За разлика от нея фазанът бележи увеличение, ръст има и при сърната“, каза Иван Иванов.

Мариана МАНДИЧЕВА

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ