Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

По проекта „Живот за сокола“ – Международната конференция в Стара Загора

сокол конференция

В края на миналата седмица в Стара Загора се проведе международна конференция за ловния сокол. Форумът беше организиран от “Зелени Балкани” като част от работата по проект „Подсигуряване възстановяването на застрашения ловен сокол в България и Южна Румъния“ (Договор за финансиране LIFE20 NAT/BG/001162 – LIFE for Falcons), по който НЛРС „Съюз на ловците и риболовците в България“ е партньор. 

В рамките на тази конференция взеха участие над 50 представители на различни международни организации, работещи в сферата на опазване на биоразнообразието и застрашените видове, в това число България, Сърбия, Унгария, Румъния, Китай, Обединените арабски емирства и други.

сокол конференция

Програмата включваше над 30 презентации и 7 кръгли маси, посветени на пряката консервационна дейност за вида, проучване и теренни дейности, генетични изследвания на отделните популации и сравнителни анализи на резултатите.

Бяха засегнати значими теми като като борбата с незаконната употреба на отрови и други престъпления срещу дивата природа, смекчаващи мерки за намаляване на смъртността от токови удари на ловния сокол и други световно застрашени птици в България, както и използването на иновативни технологии и методи при изследване на ловния сокол.

Проектът е с продължителност 5 години и е финансиран от програма LIFE на Европейския съюз.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ