140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Почти 1 тон зарибителен материал пуснаха във водоеми край Пазарджик

Повече от 900 кг зарибителен материал пуснаха в баластриерите край селата Звъничево, Динката и водоема в Щърково, членовете на ЛРС „Сокол 1893“ – Пазарджик.

Те пуснаха в „Звъничовския гьол“ 290 кг шаранчета със средно тегло 100 г и 280 кг бял амур със средно тегло 100 – 120 г. В наетата от тях преди година баластриера бяха разселени 90 кг шаран, т.е. около 1000 риби от този вид, както и 2000 рибки бял амур с общо тегло 220 кг. Във водоема на ЛРД – с. Щърково се озоваха 30 кг шаранчета или около 300 рибки.

Основен „виновник“ за това благородно дело е председателят на секцията по рибарство към УС на ЛРС–Пазарджик Андон Андонов, а зарибителният материал е от фирма „Чолаков транс“ ЕООД – Пазарджик, стопанисваща рибарниците край с. Звъничево и рибовъдното стопанство „Шестица“ от Казанлък.

В баластриерата край с. Звъничево най-дейни бяха специалистът по лова в сдружението Костадин Бързаков и председателя на ЛРД – с. Звъничево Васил Иванов. При водната площ на с. Динката най-активно се включиха риболовците Костадин Чаушев, Йордан Йорданов, Георги Атанасов, Васил Шаламанов, Иван Данов, Янко Йосифов, Мирослав Цветанов, Атанас Атанасов и др., като риболовната гвардия в тяхно лице пое ангажимента по охраната на водоема от бракониерски набези.

По-голямата част от зарибителния материал е платен от сдружението в Пазарджик, но малко под 40 процента е закупен със средства, събрани доброволно от рибарите в Пазарджик, Динката и Щърково.

Спас Спасов

 

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Сдружение/сдружения свързани с новината

Сдружение ловно-рибарско дружество “Сокол-1893” – гр. Пазарджик
Пощ. код: 4400
Телефон: 44-53-49
Мобилен: 0892 209 141

Реклама

ЛОГО - СЛРБ