140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Полетата край Оряхово в пламъци, ловците са гневни

На 16 септември на извънредно съвещание 22 председатели на дружини от ЛРС-Оряхово се срещнаха с ръководството на сдружението, за да обсъдят изключително критичното положение в района с палежите на земеделските площи в ловностопанските райони. Цялото поле в Оряхово гори или вече е изгоряло от умишленото палене на стърнищата. Местообитанията на дивеча са абсолютно разрушени и пернати, дребен и едър дивеч мигрира през р. Дунав в съседна Румъния.

На съвещанието всеки от председателите на дружините сподели своите лични наблюдения и сведенията, получени от ловците, за непрекъснатите палежи, които буквално обвиват в дим и сажди селата и град Оряхово. Споделиха и своето безсилие при залавянето на подпалвачите. Полицията не успява да установи извършителите, пожарникарите не смогват да загасят многобройните огнища. Горят полетата, горите, горят и защитените зони от Натура 2000.
Онова, което особено вбесява оряховските ловци е, че електронните медии постоянно повтарят как пожарите са причинени от небрежност, тъй като ловците с очите си виждат земеделските производители да палят умишлено нивите си. Председателите на дружините свидетелстват, че с джипове и трактори се влачат из полето запалени гуми, за се предизвикат мащабни пожари и да се спестят пари от коректното обработването на площите. И дивечът изчезва, мигрира, напуска оряховските ловни полета.

А защо тогава са отделени всички средства, сили и време за ловностопански мероприятия – фуражи за подхранване на дивеча, изграждане на хранилки, поддържане на дивечови ниви и т.н., като дивеч няма. Прогонен от пожарищата. Председателите на оряховските дружини питат, но отговор не получават, защо години наред отделят огромни средства за закупуване и разселване на пернат дивеч, като всяка есен виждат как птиците прелитат Дунава, за се спасят от огъня в Румъния.

Решение на проблема виждат в налагането на парични санкции за земеделските производители. Било чрез глоби, било чрез въвеждане на екологичен данък или орязване на субсидиите, които получават за обработването на земята. Ако пък палежите са предизвикани от ромското население, което пали полетата, за да открие падналите кочани от царевица, или палят шумата, паднала на земята от ореховите дървета, за да събират след това самите орехи, то да  бъдат лишавани от социалните помощи, които всички ние, гражданите на тази страна, им осигуряваме.

Но всичко това не може да бъде постигнато без подкрепата на НЛРС-СЛРБ, на Изпълнителната агенция по горите и другите държавни институции. Те могат да окажат натиск да се приложат предвидените в законовата уредба санкции, или да бъдат въведи нови такива.

Затова ръководството на ЛРС-Оряхово се заканва да спре изплащането на отчисленията от разрешителните за ловуване както към държавата, така и към Националната организация, докато не бъдат предприети решителни действия огненият ад за дивите животни да престане.

В емоционално обръщение към колегите си от страната ръководителят на ЛРС-Оряхово Здравко Николов каза:

„Колеги мой, защитете интересите на обикновения ловец, защото ще дойде време, когато той ще изчезне, а ще останат само заможните, които ще ви кажат само по една пътека вървите, тяхната. Имаме нужда да сме заедно, да сме членове на една стройна национална организация, която да ни защитава. Затова ви моля, подкрепете усилията ни да принудим отговорните фактори да спрат това безобразие по унищожаване на дивеча в страната.“

Всички мнения и коментари на председателите на оряховските дружини четете в сп. „Лов и риболов“

Снимковият материал е предоставен от оряховските ловци.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ