Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Политици и граждани критикуват предложението за преразглеждане на Директивата за огнестрелните оръжия

Политици и граждани критикуват предложението за преразглеждане на Директивата за огнестрелните оръжия

Представители на Европейския парламент, на Европейската комисия и на Съвета на Европа обмениха вижданията си по време на конференцията проведена на 02.03.2016 г., която бе организирана с подкрепата на FACE (Федерация на ловните асоциации на страните членки на Европейския съюз).

Предложенията на Европейската комисия се считат за “прибързани” и “неприемливи”, според евродепутатите, които се срещнаха за да обсъдят европейската директива за огнестрелни оръжия с граждани, ловци и състезатели по спортна стрелба.

Директивата за огнестрелни оръжия предизвика поредната разгорещена дискусия сред политиците и гражданите. Предложенията, внесени от Европейската комисия само пет дни след трагичните терористични нападения в Париж през ноември миналата година, са насочени към няколко аспекта от Директивата. Остра критика идва не само от заинтересованите лица, пряко ангажирани в законното използване на огнестрелно оръжие, като ловци и състезатели по спортна стрелба, но също така и от по-голямата част от членовете на Европейския парламент, изразявайки съмнения относно предложенията, които имат сериозна нужда от подобрение.

Въпреки че някои предложения, се смятат за приемливи – като например по-добро проследяване на огнестрелните оръжия и подобрено трансгранично сътрудничество между полицейските сили, най-разпространената критика е липсата на оценка за отрицателното въздействие на промените, което прави невъзможно оценяването на евентуалните последици от предложените изменения, както и за законосъобразното използване на огнестрелно оръжие.

Евродепутатът Карл-Хайнц Флоренц председател на Парламентарната Интергрупа за биологичното разнообразие, Лов и селските райони, който председателства конференцията, коментира че “Предложението на Комисията е прибързано и изготвено под определено напрежение. Не съществува връзка между притежанието на оръжие с гражданско предназначение, като употребата му за лов или спортна стрелба и рискът от терористични атаки. Считам, че е недопустимо да се попречи на граждани, спазващи закона, с ненужни или дори несъразмерни ограничения, които няма да доведат до каквито и да е ползи в областта на сигурността, която вече е предмет на достатъчен брой разпоредби на национално ниво.” Беше ясно, че липсата на оценка на въздействието върху предложените мерки може да има непропорционално въздействие върху законните потребители на огнестрелни оръжия.

Един от най-спорните въпроси е предложената забрана на огнестрелни оръжия въз основа на тяхната прилика с военните такива. Въпреки че Комисията не предлага никаква обосновка за тази мярка, има широко съгласие, че ограничаването на правната употреба няма да има ефект върху черния пазар, като законните и незаконните пазари не са взаимно допълващи се. Също така, опасения бяха изразени и че огнестрелното оръжие, което се използва в олимпийските дисциплини и световни първенства, съвсем спокойно също би могло да се разглежда като “военно огнестрелно оръжие”.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ