НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Помагало за ловеца: птици

БДЗП предостави на „Дивото”: „Помагало за ловеца: птици”

Българското дружество за защита на птиците предостави на сайта „Дивото” издаденото от организацията „ Помагало за ловеца:  птици”. То е част от „ Природозащитна поредица” – книга 21.

Автори са Петър Янков, Емил Тодоров, Свилен Чешмеджиев, Владимир Младенов, Мариана Вълчева. Илюстрациите са на Виктор Василев.

Помагалото е предназначено да улесни решаването на основен проблем пред ловеца, излязъл на лов за птици – бързото и лесно разпознаване на дивеча. Затова акцентираме не само върху важността птицата да се разгледа внимателно преди вдигането на пушката, но и как определянето на вида да стане най-бързо, се казва в помагалото. Ето защо описанията включват преди всичко тези белези, които ще ви позволят сигурно определяне за секунди – особено когато вече имате известен опит и сте си направили труда предварително да прегледате текстовете и илюстрациите.

В пособието са включени общо 63 вида птици в четири основни групи, маркирани за улеснение с различни цветове: ловни видове (20), защитени видове сходни по външен вид с някои ловни (28), дневни грабливи птици (8) и видове с регулирано ползване (7).

Всеки от видовете е представен с кратко описание с акценти на ключовите за различаване белези, които са показани и на рисунки на кацнала и на летяща птица, на мъжки и женски, на възрастен и на млад индивид, както и когато има разлика в оперението на половете и на птиците от различна възраст. Под всеки вид са представени с ключови отличителни белези и по-дребни  рисунки на сродните видове, с които може да бъде сбъркан.

Това не се отнася за грабливите и рибоядните птици, които по закон са забранени за отстрел.  В тези групи са представени видовете, които най-често биват незаконно отстрелвани, включително и някои от най-застрашените в България видове, при които отстрелът продължава да бъде сериозен проблем.

БДЗП планира да допълни помагалото с информация за още видове, а също да направи мобилна версия за смартфони, за да бъде по-съвременно и лесно използваемо дори на терен.

ЛОГО - СЛРБ