Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Поповчани отново с мащабно разселване: 2250 фазана

Младен ДОБРЕВ

Поредната мащабна кампания по разселване на дивечови птици тече на територията на ЛРС-Попово. Общо 2250 фазанчета на 90-дневна възраст ще бъдат пуснати из ловните полета в продължение на 4 дни – птиците се извозват със собствен специализиран превоз от Русенското стопанство и се разпределят според числения състав на дружините.

Предвидено е разселване на териториите на всичките 41 дружини от състава на сдружението. Там, където имат изградени волиери за временно доотглеждане (в селата Славяново, Голямо Градище, Водица и др.) ще се ползва базата, а на другите места ще се пускат направо в природата, въпреки рисковете от загуби.

Цялата организация по разселването е под прекия контрол на ръководителя на сдружението Юрий Николов и с активното участие на щатния състав: Стефан Дянков, Стефан Боянов, Георги Цветков. Съдействие оказват и всички председатели на дружини, които имат ангажимента да са подготвили посрещането на кафезите и разселването на птиците в най-подходящите местообитания.

И друг ангажимент имат местните ловци: хората от групите, определени за лов на хищници ще дават дежурства по опазване на фазанчетата в първите десетина дни след разселването, които са критични. Впоследствие мъниците придобиват някакви защитни рефлекси и стават по-трудна плячка. Разбира се, провеждано е и предварително прочистване на терените от хищници. Чакали и лисици има доста в района, но ловците всячески се стремят да ги държат под контрол.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ