Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Последен управителен съвет на настоящото ръководство на НЛРС-СЛРБ

На 31 май в сградата на НЛРС-СЛРБ в София се проведе последният управителен съвет на настоящото ръководство на организацията. Дневният ред беше както следва:

1. Утвърждаване на протокола от заседание на УС на НЛРС-СЛРБ от 9.05.2017 г.

2. Приемане на материалите за Общо събрание на НЛРС-СЛРБ на 23 и 24 юни 2017 г.

    а/ Отчет за дейността и финансовото състояние на НЛРС-СЛРБ за мандат 2013 – 2016 г.

    б/ Отчет за дейността и финансовото състояние на УС на НЛРС-СЛРБ за мандат 2013 – 2016 г.

    в/ Проект на Програма за работата на Общото събрание на НЛРС-СЛРБ и проект на Регламент за провеждане на Общото събрание на НЛРС-СЛРБ на 23 и 24 юни 2017 г.

3. Разни

 

От името на управителния съвет беше изказана благодарност към председателя инж. Иван Петков за всичко постигнато през 4-годишния мандат.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ