140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Потърсиха “Дивото” след устна забрана за лов в Поморие и Несебър

поморие

Трима председатели на ловно-рибарски дружества от Поморие и Несебър са подали жалба до Югоизточното държавно предприятие в Сливен с копие до Министерство на земеделието и храните.

Жалбоподателите са Сотир Апостолов – председател на ЛРД “Гларус” в Поморие, Георги Георгиев – председател на ЛРД “Балкан 2012” в Несебър и Христо Димитров – председател на ЛРД “Несебър”.

Според изложението директорът на Държавното ловно стопанство в Несебър с устна заповед въвежда забрана за издаване на разрешително за индивидуален лов на определен вид дивеч. Заповедта е оформена в писмено разпореждане, подписано от други лица на 06.07.2016 г.

В отговора на директора на Югоизточното държавно предприятие в Сливен се казва, че “жалбата е редовна” и още – “разгледана по същество, жалбата се явява основателна”.

По-нататък в отговора се констатира следното:

“При издаване на оспореното разпореждане са нарушени съществено процесуалните и материално-правните разпоредби пред вид следното:

– На първо място е издадено от некомпетентен орган.

– На следващо място липсват мотиви за издаване.”

Изредени са и основанията за тези констатации.

Накрая отговорът на директора инж. П. Върбанов завършва с решението: “Прогласявам нищожност на разпореждане, въвеждащо заброена за издаване на разрешително за индивидуален лов на едър дивеч от 06.072016 г.

И се уточнява, че решението подлежи на обжалване пред Административния съд в Сливен в двуседмичен срок от съобщението му – 22.07.2016.

Срокът тече, да видим…

А ето и документите:

ЖАЛБАТА

 

поморие

 

поморие

поморие

поморие

поморие

 

ОТГОВОРЪТ

поморие

поморие

поморие

Коментарите оставяме на вас

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ