Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Потвърдиха завишената ни квота за улов на калкан

Квотата за улов на калкан за България и Румъния е увеличена, а тази за трицоната се запазва на нивата от 2017 г. Така за първи път след присъединяването на страната ни към ЕС квотата за улов на калкан се вдига.

На 11 декември Съветът на ЕС в състав „Земеделие и рибарство“ определи общ допустим улов на равнищата, установени от многогодишния план за управление на риболова на калкан (644 тона), договорен на 41-вата годишна среща на Генералната комисия по рибарство за Средиземно море (GFCM) през месец октомври 2017 г. Тогава бе постигнато споразумение за значително увеличение на квотата за улов на калкан за кораби на ЕС.

През следващата година България и Румъния ще имат право да осъществяват риболов на калкан общо в размер на 114 тона, което е с 32% повече спрямо досегашното разрешено количество. Това е сериозен успех за България, предвид голямото значение на този вид риболов за сектора и стремежът за създаване на условия за равнопоставеност между всички черноморски страни.

Стопански риболов във водите на Черно море и река Дунав се извършва от юридически лица и еднолични търговци след издаване на разрешително за стопански риболов и придобиване на право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми. Кораби от трети държави могат да извършват стопански риболов съгласно приложимите нормативни актове на Европейската общност при условията и по реда на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.

 

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ