140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Повече белоглави лешояди у нас преброиха експерти

Oбщо 184 белоглави лешояда са преброени по долината на река Арда, където се намира най-голямата им колония в България.

За сравнение, миналата година там са регистрирани 178 белоглави лешояда. Тазгодишното преброяване отчита най-големия брой от този вид птици, нощуващи в Източни Родопи, регистрирани от 2005 г. досега.

Редовното им годишно преброяване се прави от експерти и доброволци от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) и “По-диви Родопи” (Rewilding Rhodopes).

Преброяването традиционно се провежда в началото на зимата, когато започва размножителният период на лешоядите. Целта е да се определи числеността на популацията на белоглавите лешояди на Балканите, както и тяхната възрастова структура. В България ежегодният мониторинг обхваща Източните Родопи, Стара планина и Кресненското дефиле.

Повече са и преброените птици на някои от местата за реинтродукция на белоглави лешояди, където ФПС “Зелени Балкани”, “Фонд за дивата флора и фауна” и “Дружеството за защита на хищните птици” работят за връщането на вида.

В Кресненското дефиле, Врачанския и Котленския Балкан са били регистрирани общо 123 реинтродуцирани и диви птици. Миналата година по тези места са наблюдавали по-малко лешояди – 108.

Общо 32 експерти и доброволци от Българско дружество за защита на птиците и фондация “По-диви Родопи” се включиха в наблюдението на по-големите скали, традиционно използвани като места за нощувка в районите, обитавани от лешоядите. Нощуващите лешояди се наблюдават едновременно от всички екипи.

В следващите дни се очаква да бъдат обобщени резултатите от преброяването на Балканите, за да се направят и анализи за състоянието на вида през изминалия сезон и очакваното развитие на популацията през следващия размножителен цикъл.

По долината на река Арда се намира най-голямата колония на диви белоглави лешояди в България. По време на преброяването са били наблюдавани и други редки и защитени видове хищни птици от района като сокол скитник, скален орел, морски орел.

Допълнение

Традиционното преброяване на нощувките на белоглавите лешояди на Балканския полуостров се провежда от 2005 г. Това е дванадесетото поред преброяване и тази година се проведе в края на миналата седмица, 19 ноември 2016 г. Организатор и координатор е БДЗП в партньорство с природозащитни организации от България, Гърция, Сърбия и Македония.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ