140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Повишава се членският внос в ЛРС-Стражица

събрание стражица

Един от акцентите по време на общото отчетно събрание на ловно-рибарското сдружение в Стражица бе, че инфлацията се отразява отрицателно и върху ловната дейност. Затова, за да е по-стабилно финансовото състояние на сдружението, на форума беше взето решение членският внос да бъде увеличен с 15 лв. и така цените да бъдат 70 лв. за редовните ловци и 60 лв. за пенсионерите над 65-годишна възраст и инвалидите.

Колкото до дейността на стражишките ловци през отчетния период, проведената през март пролетна таксация показва, че количеството на всички видове дивеч на територията на сдружението – дива свиня, благороден елен, сърна, див заек, фазан, яребица – е под допустимия запас. За да се увеличи популацията им, много е важно в ловните полета числеността на хищниците да е занижена. Ако запасът им е голям, това гарантира унищожаване приплодите на дивеча.

На събранието на ЛРС-Стражица не бяха забравени и пропуските, които поня­кога се допускат в дружините. А спазването на Закона за лова и опазването на дивеча, дисциплината по време на ловните излети са много важни, за да има слука и ловът да е само по­ложителна емоция.

Денка МИЛЕВА

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ