Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Позиция относно АЧС на председателя на ЛРС-Кърджали инж. Васил Дончев:

Валери КОВАЧЕВ

„Ловците от ловно-рибарското сдружение в Кърджали не посре­щат с голям ентусиазъм приетите от Народното събрание изме­нения и допълнения в Закона за лова и опазване на дивеча. Както е известно, те дават възможност до края на годината да се ловува групово на дива свиня не само в събота, неделя и на официални­те празници, но и в сряда, както и през летните месеци.

Нашите ловци се грижат за дивеча в своите ловни райони. Не само при нас, но и в цялата страна ловът на дива свиня е ос­новен вид лов. Грижите, които се полагат за дивата свиня, са най- големи. Затова преобладаващата част от ловците не са съгласни да се прибегне към масово унищо­жаване на дивите свине, заради това, че има опасност от проник­ването на АЧС в България. Не зная кои са и колко са експерти тези, които са подготвили про­мените в Закона. Те представят ли си групов лов на дива свиня в най-горещите летни месеци – юли, август и септември, когато листата не са опадали, всичко е зелено и обрасло. Няма добра видимост и не е изключено да се стигне до тежки инциденти по време на лов. Това се случва ежегодно дори в месеците, когато листата са опадали и няма шума. Представете си какво може да стане през летните месеци. Да­ват ли си сметка те колко щети ще бъдат нанесени на останалия дивеч, като сърна, благороден елен, елен лопатар и заек. Ново­родените са малки. Много от тях ще бъдат хванати от гончетата по време на групов лов на дива сви­ня и унищожени. Допускам, че ще има и увеличение на бракониер­ските прояви от недобросъвестни ловци. Изразявам лично мнение, че голяма част от ловците, дру­жините и сдруженията ще по­срещнат нареждането за групов лов на дива свиня през летните месеци с мълчалив отказ. Дори и да излязат, те няма да проведат ефикасен лов.“

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ