Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Познаването на ловното оръжие е белег за ловна култура

ловното оръжие

Николай Христов е оръжеен майстор и дългогодишен ловец от ЛРД-с. Брежани към сдружението в Благоевград. Притежава богат практически опит и впечатления от условията, при които се ловува и използва ловното оръжие. Запознат е и с навиците (или тяхната липса) при полагането на грижи за неговата поддръжка. Завършил е специализирани курсове в София със сертификат за проверка, ремонт и поддръжка на оръжие, с право да издава удостоверения за годност на ловно оръжие.

В поредица от материали за списание “Лов и риболов” и в-к “Наслука” с оръжейния майстор и ловец Николай Христов коментираме различни аспекти на необходимостта от познаване и подръжка на ловното оръжие, с което практикуваме любимия спорт. Това е специфична проблематика, която не бива да се подценява в никакъв случай и колкото повече сме информирани, толкова по-голямо ще бъде удоволствието от безпроблемно ловуване през сезона. В този брой препоръките и коментарите му засягат важни елементи от оръжезнанието въобще и конкретни практически съвети за различни видове и системи ловно оръжие.

ловното оръжие

Надцевка или успоредка? Немалко млади ловци, когато имат право и възможност да си купят гладкоцевно ловно оръжие си задават този въпрос. Ти как ще го коментираш?

Доказано е, а и от коментари с опитни ловци може да се стигне до заключението, че прицелването с успоредката е доста по-лесно. При нея в края двете цеви – лява и дясна – стоят по-високо от мерната линия, целта се прихваща по-лесно и по-бързо и резултатът от стрелбата е много добър. При надцевката има съществена разлика в прицелването, което се постига с доста опит. Практиката показва, че целта трябва леко да се припокрива за по-добро попадение. Личното ми впечатление е, че преди три-четири десетилетия имаше по-голям интерес към надцевките, но с времето ловецът сам преценява предимствата и недостатъците на единия и другия тип оръжие.

ловното оръжие

Кои са най-честите проблеми при гладкоцевните ловни автомати от различните оръжейни производители?

Има една основна причина за проблеми. При осемдесет процента от ловните гладкоцевни автомати, които идват при мен за ремонт и профилактика, констатирам прекалено голямо количество грес. Тя събира много прах от околната среда и начина на транспортиране до ловното поле. Особено в оръжията на ловците, които са карачи в гонката и трябва да преодоляват всякакви препятствия, могат да попаднат пясък, листа, борови иглички, обикновена прах, водни или дъждовни капки. Цялото това нещо греста го прилепва и те остават вътре. С времето се получава мърсотия от която се чупят игли, тяги и други елементи.

След излет задължително оръжието трябва да се почисти, да се подсуши на проветриво място, да се пръсне със спрей, смаже с тънка и качествена оръжейна смазка, каквито се предлагат на пазара. Тя лесно прониква във всички възли и детайли и предотвратява нежелани корозиращи въздействия върху метала. С тънка и фина четчица може да се намажат лагеруващите части и втулки с оръжейно масло. Особено важно е добре да се прочистят цевите, особено след стрелба, защото в основата на цевите, на 10-30 см след патронника, има оловни барутни отлагания и ако те не се отстранят, започва появата на язви и нежелани промени в цевта.

ловното оръжие

Засечки при автоматичното презареждане при ловните автомати – независимо дали е на инерционен или газов принцип – най-често се получава от мръсотия в автомата от всякакво естество и особено от натъпкана, вече втърдена грес, която става ронлива и това задържа движещите механизми.

При автоматите с инерционно презареждане в приклада има пружина, която също трябва да се проверява, почиства и смазва поне през година, защото прихваща конденз и пружината ръждясва. От самата ловна практика се разбира с кои марки патрони автоматът работи най-добре и безотказно. Но пак казвам – при условие, че оръжието е добре почистено и смазано. От голямо значение е и качеството на използваните патрони.

А има ли специфика и особености за подръжката на нарезните ловни карабини?

При този вид оръжие, а и при останалите е много важно да се следи за хлабавини между приклада и главата. Усети ли се луфт, веднага трябва да се свали задтилъка. В зависимост от това дали прикладът е затегнат отзад с дълга шпилка или е отстрани, както е при някои видове оръжия, тези болтове трябва да се притегнат, защото твърдата връзка между главата и приклада трябва винаги да бъде налична. В противен случай прикладът постепенно, но сигурно започва да се разбива и разпуква.

И нещо друго искам да добавя. Всички видове ловни патрони, които се предлагат в магазините не са лоши, но впечатлението ми е че лошо се стопанисват. Патроните за нарезно оръжие имат по-меки връхчета на самия куршум. Когато ловецът ги носи в патрондаши, те се запазват, но има колеги, които ги носят в калъфи, чантички, дори в джобовете в насипно състояние и от динамиката на придвижването те се удрят един в друг, подбиват се връхчетата и това може да направи засечка при стрелба. Иначе грижата по почистването и смазването след излет е задължително, както при гладкоцевните оръжия.

ловното оръжие

Често между ловците има спор за пригодността на приклада спрямо ръстовата характеристика на ловеца.

Дължината на приклада трябва да съответства на ръста на ловеца. Най-бързата и сравнително точна преценка за това съответствие е като свием ръката при лакътя на деветдесет градуса. Полагайки приклада върху нея, ръката трябва да прихване пистолетната част на приклада и свитият показалец трябва да пасва на спусъка. Това е нормалната дължина за приклад. Когато се констатира, че е по-къс може да се наддаде задтилъка, за тази цел в магазините се предлагат удължители в зависимост от нуждата: 2-3-4 см с подходящи по-дълги винтове. Но едно е сигурно: неподходящият спрямо ръста на ловеца приклад, създава затруднения и проблеми с точността на стрелбата.

Какво трябва да се знае за ефекта върху оръжието при използването на ловни куршуми тип “Бренеке”?

ловното оръжие

При гладкоцевните ловни оръжия не препоръчително, а задължително трябва да се стреля с по-слабо шоковата цев. При пушките от тип надцевка това е долната, а при успоредките – дясната. Това се отнася за всички видове двуцевки ловно гладкоцевно оръжие. Оръжейните производители ги предлагат с малък шок, полушок или пълен шок. При тях е допустимо да се стреля с бренеке, при условие, че е подкалибрено, макар че според мен и това не е правилно. При стрелба с шокова цев с бренеке първо откатът е много по-силен и не е изключено да се цепне и цевта. При гладкоцевните ловни автомати шокът се определя от шок-отверствието на цевта, което има възможност да се настройва спрямо 1-2-3-4 насечки, резки, което отгоре е белязано и може да се извърши от самия ловец. Когато отгоре има само една насечка това значи, че имаме пълно стеснение, пълен шок. При такава постановка в никакъв случай не трябва да се стреля с бренеке, дори и подкалибрено. С такъв шок може да се стрелят сачмени патрони до 6-8/0. Ако се стреля с по-едри от указаните сачми, при изстрела те се приплескват, променя се конфигурацията и по тази причина се променя балистиката на сачмения сноп, естествено – влошава се и ефектът от стрелбата. Най-често използваното стеснение е полушокът. При слабия шок и цилиндъра стрелбата трябва да е на близка дистанция, защото с увеличаването на разстоянието до целта, стрелбата става неефиктивна заради голямото разсейване на сачмите.

Правилната настройка на бързомерите и оптическите мерници има решаващо значение за точността и ефекта от стрелбата. По този въпрос какво е нужно да знаем?

При настройката на оптическите мерници и бързомерите, за да не се хабят нормални патрони е препоръчително преди това през цевта да се пусне лазерен колиматор. В осемдесет процента ще помогне много добре да центрираме двете точки, да ги събере в едно. Настройката обикновено се извършва за разстояние от сто метра, а някои предпочитат и за по-голямо разстояние. Най-добре е финалната прострелка да се извърши на стрелбищен комплекс, където има подходящи условия за тази прецизна дейност. На всеки оптически мерник има механизъм за регулация на кликовете – за вертикална и хоризонтална регулация според нуждата. Предварителното използване на лазерния колиматор, ако той не е подлаган на въздействие, може да се постигне стопроцентова правилна настройка.

Дискусионно между ловците е какво трябва да се направи с ударните механизми след използването на оръжието по време на лов?

Наскоро колега ми донесе чешка „Збройовка” със счупени игли. Това обикновено се получава когато при изпразнени цеви пушката се затваря и се натискат спусъците, за да се освободят ударниците. Не са редки случаите, когато това е основната причина за чупене на игли. Най-често се чупят в предния край. Нещо много важно – при разглобена пушка на две, палецът отгоре над предпазителя не бива никога да бъде надясно. Това е неправилно, защото пружината омеква и с времето при изстрел пушката може да се отвори. Ако така останат през месеците между два сезона или по дълго, дори с години, изправността на пружината и пушката въобще, е компрометирана. Всяка пушка отпред в основата на главата има палче, което трябва да се освободи и така няма да имаме последващи проблеми. Освобождаването на ударниците може да стане лесно като се поставят два бутафорни патрона, пускат се спусъците, тя прищраква и така ударните механизми не са под напрежение. Това, което казахме, е валидно за успоредките и надцевките. При ловните автомати и нарезните карабини нещата са решени по друг принцип.

Накрая не можем да подминем и темата за безопасността за околните при боравенето с ловно оръжие. Какво е важно да добавим там?

Това е тема, която толкова много се коментира и на теория се знае, че не бих добавил нещо допълнително. Строга дисциплина при съхранение, внимателно при транспортиране на оръжието до ловното поле и заострени сетива при стрелба по пусиите. Молитви и курбани за здраве и слука няма да помогнат, ако не се съобразяваме с изискванията за безопасност.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ