Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Правителството на Финландия с решителна подкрепа за лова в страната

финландия лова

В новата управленска програма на финландското правителство се отделя съществено място на лова, което се случва за първи път. В отделна глава от правителствената програма ловната дейност се разглежда като „ценна част от финландския начин на живот“, като така се признава значението й за обществото, които трябва да осъзнае, че работата по управление на дивеча, извършвана от ловците, е важна част от опазването на природата и подобрява биоразнообразието.

Ще се положат усилия за предотвратяване на конфликти между лова и опазването на природата, ще се дадат възможности за лов в защитени зони, които няма повече да бъдат ограничавани без основателна причина.

Политиката по отношение на едрите хищници трябва да отчита интересите на цялото общество. Ето защо ловът на едри хищници за целите на управлението на техните популации ще бъде гарантиран със закон. Ще се оцени целесъобразността на храненето с мърша на едрите хищници и възможните ограничения за това.

При вноса на ловни трофеи ще се спазват международните договорености.

Отпадат ненужните ограничения за ловуване на видове, чиито популации са жизнеспособни и в добро състояние, каквито са големият черен корморан и белобузата гъска, например, и тези видове ще бъдат включени в списъка на ловните видове на Закона за лова.

финландия лова

В същото време ще бъдат осигурени справедливи обезщетения за щети, нанасяни от такива видове върху стопанската дейност. Правителството ще повлияе на процесите, така че те да бъдат извадени от списъка на видовете, нуждаещи се от строга защита според Директивата на ЕС за птиците. Консумацията на месото от пернат дивеч, добит при дерогации, трябва да бъде разрешено.

За да се гарантира безопасността на храните и да се защитят водолюбивите птици, ще бъдат предприети мерки за регулиране на популациите на обикновената гарга и гарваните, наред с други хищни птици.

финландия лова

Ловът на тюлени в морските зони ще бъде засилен, за да се защитят мигриращите рибни популации и да се подобрят условията за работа на промишления риболов. Правителството ще се застъпи активно пред Европейския съюз, за да бъде предоставена дерогация на Финландия по отношение на търговската употреба на тюленови продукти.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ