140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Преброяване на зимуващите червеногуши гъски в България

Проследяването числеността на зимуващите червеногуши гъски в България се извършва през ноември или декември. Причината – това е периодът, през който птиците започват да пристигат на малки ята в Добруджа.

Пернатите формират многохилядни смесени ята с всички други видове гъски, най-многочислени между, които са белочелите гъски.

Всъщност червеногушите гъски са силно уязвими и застрашени от изчезване от Земята вид. Информацията и всички познания за вида, събирани благодарение на наблюденията на птиците, днес са отправна точка за международната природозащитна общност за набелязване на бъдещи спешни мерки за опазването им.

Тя е най-дребната дива гъска и гнезди на малки групи на полуостровите Таймир, Гидан и Ямал.

Основните райони, в които се провеждат преброяванията са Приморска Добруруджа, Шабленските и Дуранкулашкото езера. Преброявания на червеногуши гъски ще има и около Бургаските езера, Свищовско-Беленската низина и Тракийската низина. В случай на студени зими зимува и в Южна България.

Желаещите да се включат могат да го направят чрез електронната поща varna@bspb.org

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ