140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Предлагат нулева година за ползването на сърни в ЛРС-Троян

троян сърни

Да има нулева година за от­стрел на сърни на регионален принцип. Това е предложение­то на ловците и ръководство­то на ЛРС-Троян. Причината – липсата на прираст заради навлизането на болестта син език, която ще продължи да взима жертви, както и уве­личаващите се хищници и скитащи кучета, обясни спе­циалистът по лова и ръково­дител на сдружението Сашо Василков.

По думите му в последните години сърна­та показва устойчиви запаси, но през 2019-2020 г. синият език се появява и в Троянско и започва да нанася щети по преживните диви животни.

Допустимият запас на сърна­та за ЛРС-Троян е 2791 бр. и при таксацията до 2019 г. се отчита около тази цифра, но през 2020 г. намалява на 2600, за да падне през пролетта на 2021 г. на 2200 сърни, което е близо 80 на сто от допустимия запас.

Планът за ползване на ЛРС- Троян варира от 266 до 70 сърни. През миналата година са отстреляни 41, докато през 2020 г. са над два пъти повече – 91.

„Състоянието на сърната вече е тревожно ниско. Бо­лестта син език и през след­ващите години ще продължи да взима жертви. Домашните преживни се ваксинират, но дивите животни няма как. Ако продължим ползването, в близко време може да стиг­нем критичния минимум и да се окаже, че не можем да въз­становим популацията”, пре­дупреди Сашо Василков.

Диви свине няма, необяснима липса на интерес към сърните в ЛРС–Болярово

В сравнение с миналата го­дина отстрелът на хищници е с 50% по-висок, а спрямо плана – 200%, съобщи специалистът по лова. Отстреляните чакали през 2021 г. са 722 (530 за пре­дходния ловен сезон), лисици­те – 366 (208), както и един вълк. „Общото впечатление е, че почти отсъства интерес към лова на хищници, въпреки че те са най-големият конкурент на ловеца”, коментира инж. Василков.

Колкото до дивата свиня – основен обект на лов за Тро­янския район, особено в Пред­балкана, в последните години запасът по таксация е намалял средно 1,5 пъти, отстре­лът – цели 7 пъти, а за 2021 г. – 10 пъти. Отстреляните диви свине през миналата година са 143 – с около 20 по-малко от 2020 г.

По думите на инж. Василков дивите свине са раз­пределени неравномерно по територията, със силно раз­строена възрастова и полова структура, правят значителни преходи и не се задържат на едно място.

Една от препоръ­ките на троянското сдружение е през новия ловен сезон да се отстрелват само приплоди.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ