140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Предлагат за “осиновяване” пътеки, заслони и чешми

През този период по територията на парка беше изградена значителна инфраструктура за ползване от хиляди  туристи, посетители на Парка. Създадени бяха десетки заслони край атрактивни обекти, маркирани бяха десетки маршрути, възстановени и обновени   бяха десетки чешми.

За информация на посетителите на Парка бяха поставени стотици информационни табели с образователен, познавателен характер и насочваща информация за защитени територии, природни забележителности, редки и защитени видове, туристически и интерпретативни маршрути.

Следвайки неумолимият ход на остаряването във времето на изграденото в парка или повредено от вандалско отношение към инфраструктурата, пред Дирекцията на Парка стои отговорността за извършването на ремонтни и възстановителни работи.

В изпълнение на тази дейност беше извършена инвентаризация на повредени информационни табели, заслони, и други елементи на туристическите маршрути, с цел облагородяване на туристическата и информационна среда по територията на защитената територия.

Въпреки ограниченото финансиране, парковата дирекция  търси  всякакви възможности за изпълнението на тази задача – спонсориране от подкрепящи екологични проекти организации, горското ведомство, държавните горски предприятия, или чрез “осиновяване” на туристически маршрути от подпомагащи  организации или с интерес към развитието на туризма.

Това е практика в много страни и от парка изразяват увереност, че ще намерят подкрепа в туристическите среди и обичащите природата предприемачи.

Източник: Официален сайта на ПП “Странджа” – strandja.bg

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ