Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Предложиха Веселин Симеонов за председател на НЛРС-СЛРБ

На 18.05.2017 г. от 18.00 часа в сградата на НЛРС-СЛРБ се проведе отчетно събрание на ЛРС-София-север при следния дневен ред:

 

1. ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕТО И НА УС ЗА 2016 Г.

2. ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КС ПРЕЗ 2016 Г.

3. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО ПРЕЗ 2017 Г.

4. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА БЮДЖЕТА НА СДРУЖЕНИЕТО ЗА 2017 Г.

5. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА УСТАВА НА СДРУЖЕНИЕТО.

6. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА НА ЧЛЕНСКИЯ ВНОС ЗА 2018 Г.

7. ИЗБОР НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЧЛЕНОВЕ НА УС СЪГЛАСНО ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТАВА ОТ 2016 Г.

8. ИЗБОР НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕТО ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА НЛРС-СЛРБ.

9. ИЗДИГАНЕ КАНДИДАТУРА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СДРУЖЕНИЕТО ВЕСЕЛИН СПАСОВ СИМЕОНОВ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА НЛРС-СЛРБ.

10. РАЗНИ.

 

Събранието беше открито от Веселин Спасов Симеонов с тържествено посрещане на знамето на сдружението и едноминутно мълчание за почитане паметта на починалите членове. След това беше уточнена законността за провеждането на събранието, а именно присъствието на всичките 34 броя делегати избрани от общите събрания на числящите дружини: 55 „Балша, 56 „Нови Искър”, 57 „Нови Искър”, 58 „Локорско”.

За по-делово протичане на събранието бяха избрани Председател на събранието и Протоколчик: Стоян Стоянов – председател и Светослав Тодоров – протоколчик. След единодушното приемане на предложения дневен ред от управителния съвет, беше дадена думата на председателя на контролно-ревизионната комисия г-н Милко Чулев. След изнесения от него отчет на управителния съвет и контролния съвет материалите бяха обсъдени и приети единодушно и се отчетоха положителни резултати, относно финансовото и икономическото състояние на Сдружението.

 

По трета и четвърта точка материалите бяха раздадени предварително и приети от Общото събрание с пълно мнозинство.

По пета точка нямаше предложения за изменения и допълнения на устава.

По шеста точка общото събрание упълномощи управителния съвет за определяне на членския внос за 2018г.

По седма точка избрани бяха четиримата председатели на дружините за членове на Управителния съвет на Сдружението.

По осма точка за делегати на общото събрание на НЛРС-СЛРБ бяха избрани: Председателят на Сдружението – Веселин Спасов Симеонов и Ръководителя – Явор Иванов Вичев.

По девета точка бе издигната кандидатурата на д-р инж. Веселин Спасов Симеонов, подкрепена и от инициативния комитет, в състав: Валентин Николов – депутат от ГЕРБ, Спас Панчев – депутат от БСП, ген.полк. Цветан Тотомиров, ген. Илия Илиев, бр.ген. Николай Николов и бр.ген. Милко Чулев, за Председател на НЛСР-СЛРБ.

 

Словото за издигане на кандидатурата от инициативния комитет беше прочетено от г-н Валентин Николов:

 

Уважаеми делегати на Отчетното Събрание на ЛРС „София-Север” от името на инициативния комитет ИЗДИГАМЕ кандидатурата на доктор инжинер Веселин Спасов Симеонов за председател на УС на НЛРС-СЛРБ.

За него ще кажа, че дълги години работи в областта на сигурността на Република България, като достига много високи ръководни позиции. След 2003г. и до сега успешно работи в частния бизнес с доказани резултати. От 2008г. и понастоящем е председател на ЛРС „София-Север”.

„Стилът това е човека”. Господин Веселин Симеонов е човек със стил, а именно човек с висока гражданска отговорност, със силно изразени професионални качества, с голямо чувство за отговорност, диалогичност, работи перфектно с колектива, с широко сърце.

Като патриот по самосъзнание той винаги е поставял идеалите на родината пред всичко останало.

Като ловец по душа, Веско вгради усилията си в ловната организация и престижа на ловното движение в България.

Със своя богат организационен опит и компетентност се утвърди, като сигурен гарант за подобряване организацията на ловното стопанство, за защита правото на лов и риболов в съответствие със съвременните Европейски и световни критерии. Голяма часто от постиженията на членовете на София-Север се дължат на дейността му, и на ясното му съзнание, че да се работи за устойчивото развитие на дивеча и рибата е въпрос на национална и обществена отговорност, на дълг пред поколенията.

Нека не свършват върховете на успехите на господин Симеонов и като евентуален председател на националната организация му желая много здраве, да радва и помага на хората, които винаги е обичал и те да му отвръщат със същото.

 

Следва словото на г-н Симеонов, с което приема издигнатата кандидатура:

 

Уважаеми колеги, ловци, приятели. С чувство на голяма отговорност, а така също с уважение , чест и предизвикателство приемам издигането на кандидатурата ми за председател на УС на НЛРС-СЛРБ.

Ако бъда избран на този отговорен пост, знам какво трябва да се направи за организацията, как да се направи и мога да го направя. Не се страхувам!

Конкретните си виждания и перспективи ще обявя пред делегатите на общото събрание на националната организация.

Още един път благодаря за високото доверие.

 

Д-р инж. Веселин Спасов Симеонов

Председател на УС на ЛРД „София – Север”

 

Кандидатурата се гласува и приема с пълно мнозинство!

 

По десета точка бяха обсъдени и предложени за гласуване важни мерки за предотвратяване провеждането на нерегламентирани състезания по офроуд и велосипедисти, които целогодишно обезпокояват дивеча и са предпоставка за нежелани инциденти. Беше прието управителния съвет да проведе среща с представители на РДГ, МВР, членове на офроуд и байк клубове за разрешаването на този наболял проблем.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ