Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Преизбраха ген. Кольо Милев за председател на ЛРС-Сливен

събрание сливен

На 18 май в Ловния дом на ЛРС-Сливен се проведе отчетно-изборното събрание на сдружението. Представителите на 18 дружини единодушно преизбраха за председател за пореден мандат ген. Кольо Милев.

Официални гости бяха кмета на община Сливен Стефан Радев и експерти от НЛРС-СЛРБ.

В отчетния доклад на председателя бе отбелязано, че сдружението е изготвило програма и график за обучението и квалификацията на председателите на дружини, ръководители на лова, на ловците, извършващи индивидуален лов на едър дивеч и хищници. Необходимо е периодично да се опресняват знанията, да се научат нови неща, да се обменя опит.

събрание сливен

Важно място в живота на дружините заемат ловните клубовете, хижи и заслони. С дарения от ловците, доброволен труд и малко помощ от сдружението в момента се довършва изграждането на ловен дом в ЛРД-Новачево, започнала е работа по заслон в ЛРД-Мечкарево и клуб в ЛРД-Голямо Чочовени.

Отбелязано бе, че през последните 15-20 години се ловува само на дива свиня, но никой не регистрира ловен трофей. На сърна и благороден елен според статистиката на практика не се ловува.

Огромни щети се нанасят на дребния дивеч от прекомерната употреба на препарати за растителна защита и торене, липсва контрол и съдействие от страна на държавните органи. При косенето и жътвата не се поставят съоръжения за подплашване на дивеча. Не по-малко зле се отразява върху развитието на популацията засяването на огромни площи с монокултури .

събрание сливен

“Необходимо е да разнообразим хранителната база, което ще подпомогне адаптирането и ще спре миграцията на разселения от нас дивеч. Ръководствата на дружините с помощта на сдружението трябва да влязат в по-близък контакт с кметовете на населените места, да разработим и засеем малки парчета неизползвана земя като дивечови ниви“ – заяви ген. Милев.

Отчетен бе и успехът в едно от най-важните ловностопански мероприятия –  регулиране броя на хищницитеПрез сезона са провеждани редовно групови и индивидуални излети за лов на хищници. Отстреляни са 1 вълк, 976 бр. чакали (198% над плана), 429 лисици (153%), 1241 свраки (140%). Отстрелът на хищници се е увеличил в пъти в сравнение с предишни години. Първенци са ловците от ЛРД-Жельо войвода с 179 чакала, 62 лисици и 401 свраки, следвани от дружината в с. Глуфишево с 94 чакала, 49 лисици, ЛРД-Кермен-89 чакала, 39 лисици и 371 свраки.

 На опашката са дружините в Ичера – 1 чакал, Самуилово – 2 чакала, и Въглен – 4 чакала и 1 лисица

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ