140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Преизбраха Ценко Цоков за председател на ЛРС-Луковит

ценко цоков председател

На 30 април се проведе общото отчетно-изборно събрание на ЛРС-Луковит. Представени бяха отчетите на УС на сдружението и Контролния съвет, приет бе новият бюджет на организацията.

Членове на ЛРС-Луковит са 628 ловци и риболовци, които са в състава на 12 дружини. От отчетния доклад на председателя Ценко Цоков стана ясно, че във всички ловно-стопански райони популацията на дивата свиня е драстично намаляла вследствие от разпространението на Африканската чума по свинете. За сметка на това, сдружението заявява все повече дивечови птици за разселване.

ценко цоков председател

Доволни от добрата работа на ръководството единодушно бе преизбран председателят Ценко Цоков и съставите на 13-членния Управителния съвет и Контролния съвет, като за делегати на Общото събрание на НЛРС-СЛРБ бяха определени Ценко Цоков и членът на УС Йонко Янков.

С решение на общото събрание бе увеличен членският внос от 45 лв. на 55 лв., като целта е да бъдат посрещнати новите финансови предизвикателства пред сдружението.

ценко цоков председател

Гост на събранието бе управителят на фирма „Сокол-БЛРС” Борислав Бечев, който поднесе поздравления от ръководството на Националната организация и награди с 30 фазана ловците от ЛРД-Торос, които са отстреляли най-много хищници през сезона.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ