140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Преизпълниха плана за отстрел на хищници в ЛРС-Монтана

монтана хищници

Традиционно преизпълне­ние в отстрела на хищници отчитат ловците от „Ловно-ри­барско дружество „Огоста”- гр. Монтана  съобщи специалис­тът по лова Александър Геор­гиев.

567 са успешно отстреляните чакали. Числата сочат ръст на планирания отстрел със 132,5 %, тъй като одобре­ният план за ползване на този вид хищник е 428 животни, уточнява Георгиев.

Още по-голямо е преизпъл­нението в отстрела на лисици на територията на монтанско­то сдружение. На площ от 162560,5 ха, стопанисвана от 1909 ловци са отстреляни 616 животни от този вид при план за ползване 436 броя. Преизпълнението е с 141,3%.

Повече със 120% са отстреляните вълци. При план 5 ползвани са 6 вълка. Сред тях е и трофеят на Пенко Симеонов от дружина­та на с. Превала, оценен със сребърен медал.

монтана хищници

Добър сезон и 73% изпълнение на плана при фазан­ския лов отчитат още ловци­те от 51 дружинки , обединени в „Ловно-рибарско дружество „Огоста”-гр. Монтана. При план 2325 изпълнението е 1695 фазанови птици.

„Не сме изпълнили плана за фазан, защото най-запа­лената част от ловците има предпочитание към лова на дива свиня. И макар да няма много диви свине, приоритет­но се ходеше на този лов.”, обясни Георгиев.

Той уточни, че при план 204 диви свине през отминалия сезон са отстреляни 101 животни от този, постра­дал от заразата АЧС вид.

За целия последен ловен сезон в Монтанско няма нито една положителна проба за АЧС. Ловците не са открили и нито една мъртво животно в ловностопанския си район.

С най-добър отстрел е дру­жината на село Сумер, члено­вете на която стопанисват ра­йон в предпланинската част. С отстреляни 11 диви свине те отчитат преизпълнение със 137,5 %.

монтана хищници

Най-добрата слука в този лов за последния сезон е записал Спасимир Спасов, председател на дружината в село Челюстница. На по­следното отчетно-изборно събрание на ЛРС-Мон­тана Спасов бе избран и за председател на монтанското сдружение.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ