Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Преразглеждат системата за контрол на рибарството в ЕС

Дискусията по новото предложение на Европейската комисия (ЕК) за регламента за контрол на рибарството се задълбочи на неформалната среща на генералните директори по рибарство и аташетата, която се проведе в Бургас и беше открита от кмета Димитър Николов. Той поздрави усилията на участниците и пожела успех на срещата.

„Рибарският сектор в България има много важна роля и социално-икономическо влияние в крайбрежните зони. Тази роля нараства все повече в последните години и нашата цел винаги е била да гарантираме устойчивостта на нашия риболов и опазването на морските ресурси“, каза водещият дискусията Константин Петров – съветник към Постоянното представителство на Република България към ЕС.

„Не случайно казвам, че пренаписваме историята точно днес в Бургас, където започна обсъждането на контролния регламент, касаещ всички европейски държави. Тук поставяме началото на промяната в регламента за контрол на рибарството – начините за проверки в морето, ограничаване на бракониерството. Вярвам, че с общи усилия ще защитим реалния бранш и легалния риболов“, изтъкна изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) доц. д-р Галин Николов.

Генералният директор на Генералната дирекция по морско дело и рибарство към ЕК Жоао Мачадо отбеляза слабостите и несъответствията на общата европейска система за контрол, върху които трябва да бъдат взети незабавни мерки и тя да бъде осъвременена. „Целите ни в посока ограничаване на нарушенията в нашия сектор могат да бъдат постигнати само, ако функционира контролът на системата и затова има предложение тя да се промени така, че да стане по-ефикасна и ефективна. Нашето намерение е да накараме рибарите да се чувстват сигурни и спокойни, че контролът е общ за всички в ЕС. Трябва да ограничим бракониерството, защото е в ущърб не само на рибните запаси, а и на рибарите“, подчерта той.

Неформалното заседание предостави отлична възможност на страните членки да осъществят по-подробен обмен на мнения относно основните елементи на преразглеждането на системата за контрол и по-специално на измененията на Регламент (ЕО) № 1224/2009. Обект на дискусиите беше списък на тежките нарушения, квалифицирани като сериозни по своята същност; критериите за квалифициране като „сериозни” на някои нарушения на правилата на ОПОР; въвеждането на задължителни административни санкции и минимални нива на глоби за тежки нарушения; укрепване на точковата система за притежателите на лицензи и капитаните, в допълнение към санкциите, както и обмен на данни за нарушения и санкции.

Надеждността на данните за дребномащабен риболов бе друг акцент по време на срещата. Комисията счита, че предложените изменения ще позволяват да се запълнят съществуващите пропуски в данните и недостатъците на контрол за дребномащабния риболов.

Участниците дискутираха и възможни промени по отношение на опростена система за регистрация или лицензиране на участниците в любителския риболов и събиране на информация за улова; правилата за улов на рибните видове, които са предмет на мерки за опазване от страна на Съюза (декларации за улова, изпратени до компетентните органи и система за регистрация или лицензиране на кораби). Предвид значителното въздействие на любителския риболов върху определени запаси, Комисията счита, че е необходим контрол върху него и предложените изменения представляват правилният път за засилване контрола върху този тип риболов.

В рамките на неформалната среща бяха повдигнати въпроси относно контрола при разтоварване и използването на отдалечени електронни средства за мониторинг, по-специално видеонаблюдения за определен тип кораби от някои сегменти на флота, съгласно оценката на риска. В тази връзка бяха дискутирани основните предизвикателства за въвеждането на такова видеонаблюдение и дали ще има полза от комбинирането на видеонаблюдение с други инструменти за дистанционен контрол.

След като набелязаха промените, които биха подобрили системата за контрол, участниците в дискусията се събраха за обща снимка – символ на общите им усилия за успеха на Общата политика в областта на рибарството (ОПОР).

 

AGRO.BG

 

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ