140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Пресконференция на ръководството на НЛРС-СЛРБ – Търси се подкрепа от бъдещите евродепутати за отстояване интересите на ловната общност

На 25 април в сградата на НЛРС-СЛРБ в столицата се състоя пресконференция на тема “Европейските предизвикателства пред лова и ловната общност в България. Информиран избор за Европейски парламент 26 май 2019 г.”

Ръководството на НЛРС-СЛРБ информира журналистите за  инициативата на Националната организация за срещи с кандидат -депутати за Европейски парламент в предстоящите избори през май тази година. Целта е с тях да бъдат обсъдени важни въпроси, породени от необходимостта българските ловци и риболовци да спазват адаптирани в нашето законодателство Европейски регламенти, директиви и споразумения. На бъдещите евродепутати, с които няма възможност за пряк контакт, са им изпратени въпроси за писмени отговори, които ще се публикуват в съюзните медии.

Тази кампания се провежда в европейски мащаб, тъй като инициативата е на Федерацията на ловните асоциации на страните-членки на ЕС (FACE) и всички нейни членове ще разговарят със своите кандидати за евродепутати.

Председателят на НЛРС-СЛРБ Васил Василев подробно разясни на журналистите кой са важните за ловната общност проблеми, които трябва да бъдат отстоявани в ЕП. По отношение на европейската Директива за местообитанията е необходимо ЕК да разработи справедлива процедура за оценка и изменение на статута на видовете, нуждаещи се от специална защита, която да даде възможност същият да бъде изменен веднага щом съответният вид достигне желания природозащитен статус особено когато се касае за видове, които в определени региони могат да застрашат други диви и домашни животни, като по този начин смущават естествения баланс в екосистемите. Кандидатите за евродепутати ще бъдат попитани дали ще може да се разчита на тяхната подкрепа и лоби в Европейският парламент и пред Европейската комисия за финансиране на дейности и програми за проучване на ролята, мониторинг на популациите и регулиране на числеността на някои видове хищници, които имат съществена роля за намаляване на биоразнообразието в земеделските райони и  в тревните съобщества.

Тяхната подкрепа ще се търси и за премахване на спорни текстове в европейската Директива за птиците, които предоставят възможност за манипулиране и различна интерпретация от различните заинтересовани страни, както и за налагане на необосновани ограничения върху традиционни дейности, каквато е лова на водоплаващи в България през месец февруари.

Бъдещите евродепутати ще трябва да помогнат да се изработи по-устойчива Обща селскостопанска политика на ЕС за периода 2020-2027 г., която да гарантира опазването на околната среда, флората и фауната и в частност на дребния дивеч в земеделските земи.

Основен въпрос, който ще бъде зададен на родните политици е можем ли да разчитаме на тяхната подкрепа за гарантиране, че ловуването както в България, така и по света няма да подлежи на забрани и ограничения, които подкопават стратегиите за ефективно управление на природните ресурси в редица страни, както и за това, управлението на ловуването и дивата природа да остане единствено в компетентността на съответната държава членка.

От бъдещите евродепутати ще се очаква и подкрепа за възстановяване на вътрешната група „Биоразнообразие, Лов и Селски райони“ в Европейският парламент през парламентарния мандат 2019 – 2024 г., в която участват членове на ЕП от различни политически групи и държави с общ интерес в определени теми, в която се събират, за да обменят гледни точки и да получават информация по въпросите, свързани с биоразнообразието, лова и селските райони.

По случай настъпването на най-големия християнски празник Великден на присъствалите журналисти НЛРС-СЛРБ подари яйца, козунак и фазан за великденската трапеза.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ