140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Пресконференция за организирания ловен туризъм на изложението в Пловдив

В Международния панаир Пловдив се състоя пресконференция на ИАГ и НЛРС-СЛРБ, на която бяха представени резултатите от организирания ловен туризъм в Република България през 2017 г.

На въпросите отговаряха изпълнителният директор на ИАГ Григор Гогов, председателят на НРЛС-СЛРБ инж. Васил Василев, директорът на дирекция „Ловно стопанство към ИАГ Мирослав Джупаров, Иван Соколов, главен директор на Международния панаир Пловдив, Богомил Бонев, изпълнителен директор на Международния панаир в Пловдив.

Васил Василев запозна журналистите с изложените експонати от историята на Националната организация в изложбата на НЛРС-СЛРБ на панаира, която е посветена на 120-годишнината на организацията.

От изнесените данни стана ясно, че страната ни запазва стабилни позиции в ловния туризъм и се наблюдава постоянство на постъпленията. Приходите по линия на организирания ловен туризъм (ОЛТ) за 2017 г. възлизат на 6 570 635 лева. Това са данни до 31.12.2017 г. и обхващат информация, подадена от държавните ловни и горски стопанства и ловните сдружения.

Приходите по ОЛТ само за държавните ловни стопанства за миналата година възлизат на 4 970 260 лева. На първите места се нареждат ТП „Държавно ловно стопанство (ДЛС) Росица”, следвано от ТП „ДЛС Черни Лом”, ТП „ДЛС Кормисош” и ТП „ДЛС Воден – Ири Хисар”.

България продължава да е сред желаните дестинации за ловен туризъм в Европа. През 2017 г. по линия на организирания ловен туризъм са ловували 5 450 ловци, в т. ч. 3 912 български и 1 538 чуждестранни.

Основна част от чуждестранните ловци, посетили страната за лов на едър дивеч са от Германия, Испания, Италия и Франция. Към дребния дивеч предпочитания имат ловците предимно от Италия, Гърция, Испания и Франция.

България е страна с традиции в отстрела на трофейни екземпляри и голяма част от любителите на лова идват именно с тази цел.

В последните години ловът на дива свиня остава най-предпочитаният от чуждестранните ловци. Този факт се обяснява с атрактивните ловностопански райони и възможността за отстрел на трофеи. От едрия дивеч освен дивата свиня предпочитани видове са благороден елен, муфлон, сърна и елен лопатар. Що се отнася до дребния дивеч, интерес предизвикват бекас, гургулица, пъдпъдък, фазан и яребица.

Едни от най-предпочитаните и атрактивни места за лов на дребен дивеч са TП „ДЛС Тракия”, ТП „ДЛС Каракуз”, ТП „ДЛС Мазалат”, ТП „ДЛС Балчик”, ТП „ДЛС Дунав”, ТП „ДЛС Тополовград” и ТП „ДЛС Граматиково”.

За лов на едър дивеч най-посещавани са ТП „ДЛС Тервел”, ТП „ДЛС Искър”, ТП „ДЛС Воден – Ири Хисар”, ТП „ДЛС Женда”, ТП „ДЛС Дикчан”, ТП „ДЛС Извора”, ТП „ДЛС Росица” и ТП „ДЛС Черни Лом”.

                                                                ТРОФЕИ ОТЛИЧЕНИ С МЕДАЛИ

От отстреляните трофейни благородни елени през изминалата година 53 са със златни медали, 66 са със сребърни и 42 – съответно с бронзови медали.

При елена лопатар от всички отстреляни по линия на организирания ловен туризъм 56 екземпляра са с медали – 19 от тях са златни, 23 сребърни и 14 бронзови.

Муфлонът, като един от перспективните и търсени ловни видове, също дава своя принос за организирания ловен туризъм. През 2017 г. са отстреляни 17 муфлона с медали, от които 2 са златни, 7 – сребърни и 8 – бронзови.

От отстреляните диви свине по линия на организирания ловен туризъм през миналата година 88 са златните медали, 58 са сребърните и 121 са бронзовите – общо 267 броя.

От отстреляните сърни по линия на организирания ловен туризъм през миналата година техният брой е 41, като 7 са златните медали, 11 са сребърните и 23 са бронзовите.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ