Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Природен парк „Витоша“ има нов директор

директор витоша

Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по горите инж. Стоян Тошев назначи инж. Севдалина Димитрова за директор на Природен парк „Витоша“. Тя беше представена пред екипа на парка от д-р инж. Анна Петракиева, заместник изпълнителен директор на ИАГ и бивш директор на ДПП „Витоша“.

Инж. Севдалина Димитрова е завършила Лесотехнически университет през 1997 г. специалност „Горско стопанство“. След своето дипломиране работи като лесничей в Държавно горско стопанство гр. Бяла. През 2011 г. става ди­ректор на Регионална дирекция по горите – Русе.

От 2016 г. работи в Югозападно държавно предприятие „ДП Благоевград“ в сферата на защитените територии, сертифициране и гори във фаза на ста­рост. Инж. Димитрова е с над 24 години трудов стаж, като през последните три години е била заместник-директор на ЮЗДП ДП Благоевград.

Зам.-председател на Съюза на лесовъдите в България е от 2014 г. Членува в Съюза на европейските лесовъди.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ