140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Продължава да измира риба в язовир „Студен Кладенец“

риба студен кладенец

Сагата с влошената екологична обстановка на язовир „Студен кладенец“ в Родопите про­дължава повече от месец. Първи сигнали за измрели риби в различни участъци бяха подаде­ни още на 18 май, а медиите многократно се връщаха към болезнената тема. Нека проследим накратко развитието на ситуацията и реакциите на отговорните институции по случая.

Екоинспекторите от РИООС-Хасково са пристигнали на указаните места още при първите подадени сигнали от будни граждани. Не са забелязани видими причини за мора по рибите. Взети са проби от водата на няколко места, включително и от заустването на Градската пре­чиствателна станция на Кърджали.

След направен обстоен лабораторен анализ на водата, от екоинспекцията съобщиха резул­татите. Има слабо повишение над нормите на ортофосфати и общ фосфор във водата. Това се дължи на постъпване на непречистени битови отпадъчни води от гр. Кърджали от десен бряг, които все още влизат без пречистване поради разрушения дюкер, минаващ през река Арда. Установено е замърсяване и на Перперешка река с битово-фекални води.

От Министерството на околната среда и водите е разпоредено извършване на извънредни проверки от РИОСВ-Хасково на всички предприятия, които са рискови емитери на вредни ве­щества и те могат да попаднат в язовир „Студен кладенец“.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ