Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
,

“Подборен Отстрел” – хартиено издание

20.00 лв.

В съвременните условия стопанисването на едрия дивечв природата и отглеждането на елитни трофеи от елени, диви свине, сърни, диви кози, муфлони и глухари изисква много труд, грижи и знания. Затова ловуването на този дивеч трябва да се извършва само отопитни хора, които могат да определят възрастта и състоянието на дивеча, които са запознати с принципите и изискванията на подборния отстрел. Той трябва да бъде преди всичко развъдно мероприятие за подобряванена качеството на дивеча, на неговите трофеи, за добив на повече капитални трофеи и месо.

Тегло 0.220 кг
ЛОГО - СЛРБ