Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
,

Тест за кандидат ловци – Обновено издание 2024 г.

10.00 лв.

Тест за оценяване знанията на кандидатите за придобиване на лов. Изпитния тест съдържа въпроси, съответстващи на темите от програмата за теоритична подготовка на кандидата. Въпросите са групирани по раздели, последователността им съответства на утвърдената от ИАГ програма за теоретично обучение на кандидат-ловците за придобиване право на лов съгласно чл. 16а, ал.1 от ППЗЛОД.

Тест за оценяване знанията на кандидатите за придобиване на лов. Изпитния тест съдържа въпроси, съответстващи на темите от програмата за теоритична подготовка на кандидата. Въпросите са групирани по раздели, последователността им съответства на утвърдената от ИАГ програма за теоретично обучение на кандидат-ловците за придобиване право на лов съгласно чл. 16а, ал.1 от ППЗЛОД. Обновено издание 2024 г.

ЛОГО - СЛРБ