Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Променят се границите на три защитени зони

С решение на правителството се променят границите на три защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

С изменение на списъците се коригира териториалният обхват на защитените зони „Долно Линево“ и „Пещера Мандрата“, а защитена зона „Пещера Микре“ се обединява с „Пещера Мандрата“.

Промените се налагат заради регистрирани технически грешки в границите на териториите при първоначалното им определяне, съобщиха от правителствения пресцентър.

Корекциите са разгледани и приети от Националния съвет по биологично разнообразие, който е консултативен орган към министъра на околната среда и водите.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ