140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Промишлена авария изтрови риба в Чепеларска река

 

Открита е мъртва риба при моста на село Катуница, съобщи Радио “Фокус”, цитирайки пресцентъра на РИОСВ – Пловдив. Констатиран е мътен синьо-зелен цвят на водите на реката там. За да се установи евентуалната причина, е извършена проверка по течението. Взети са проби за анализ от точките на заустване на промишления поток отпадъчни води в канала на „КЦМ“ АД и „Агрия“ АД. Измерени на място са електропроводимост и рН, което е завишено и е 10.89.

Причината за завишената стойност е повреда, поради което са дозирани по-големи количества варно мляко с цел утаяване на металите, които се обработват в КЦМ. Аварията е отразена в експлоатационен дневник на съоръжението. Констатирана е висока стойност на електропроводимостта на заустваните промишлени отпадъчни води и от фирма „Агрия“ в канала на КЦМ, като са взети проби за анализ от тръба, заустваща отпадъчните води в канала на КЦМ АД и от шахта на изход на локалната пречиствателна станция за производствени отпадъчни води на дружеството. Измерените стойности на електропроводимостта на двете точки са над максималната стойност на калибриране на апарата.

Очакват се резултатите от лабораторните изследвания на взетите при проверките проби за съдържанието на пестициди, метали и други замърсители да покажат каква е причината за замърсяванията на реката. При установяване на нарушения на двете дружества ще бъдат наложени санкции, според условията в комплексните им разрешителни.

Сигналът е бил подаден на „зеления“ телефон на РИОСВ – Пловдив. Инспекторите веднага са извършили обход по течението на река Чепеларска.

 

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ