140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Протестът на язовир „Ивайловград” има ефект

язовир ивайловград

След проведения протест на рибари и приро­дозащитници относно рязко спадане на водата и измиране на риба в язовир „Ивайловград“, експерти от Басейнова дирекция са извършили щателна проверка на място.

Констатирани са нарушения

от страна на НЕК, с източване на водни маси по-големи от постъпващите, заради което се е стигнало да рязко спадане на нивото.

„На 21 и 22 април през ВЕЦ „Ивайловград“ са преработени водни количества повече от постъпилия приток. След установяване на всички обстоятелствата по случая и при нали­чие на достатъчни данни ще бъде образувано административно наказателно производство срещу отговорните лица…“ Това гласи писмо в отговор от Басейнова дирекция гр. Пловдив на запитване от рибари по време на протеста. И още нещо важно. В ход са действия за промя­на на минимално допустимото ниво на язовира (да не се източва под определен минимум), което също е едно от исканията на протестира­щите, за да не се стига до екологични инциден­ти с измиране на риба.

язовир ивайловград

Водовземането от повърхностните води на язовир „Ивайловград“, според издаденото разрешително по Закона за водите, е за произ­водство на електроенергия посредством ВЕЦ „Ивайловград“.

Ползването на води

от язовира се осъществява съгласно разре­шените обеми, определени с месечния график за използване на водите на комплексните и значими язовири, утвърден от Министъра на околната среда и водите за производство на електроенергия. През април т. г. при наличен обем в язовира от 104,8 млн. куб. м са разре­шени 300 000 млн. куб. м вода за електропро­изводство, като е заложено условието обемът в язовира да не надвишава 125,400 млн. куб. м и режимът на работа на ВЕЦ „Ивайловград“ да е съобразен с постъпващия в язовира приток.

Припомняме, че големи количества риба остана на сухо

и по малките локви в разлятата приустиева част на язовира заради залпово източване в края на април. Рибари се втурнаха с кофи и подръчни средства да спасяват клетите кара­куди, навлезли в плитчината за да хвърлят хай­вер. А това породи и спонтанен протест в след­ващите дни на брега на язовира в района на село Малки Воден, на който повдигнаха всички тези въпроси към държавните институции.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ