140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Проведе се Общото годишно отчетно събрание на НЛРС-СЛРБ

събрание нлрс-слрб

На 23 юни в хотел „Маринела” в столицата се проведе Общото годишно отчетно събрание на Националното ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България”.

събрание нлрс-слрб

Гости на форума бяха изпълнителният директор на ИАГ инж. Филип Ковашки, зам.-директорът на БАБХ д-р Ангел Мавровски и началникът на отдел „Здравеопазване на животни“ към БАБХ д-р Александра Митова.

В присъствието на 205 делегати общото събрание бе открито от председателя на НЛРС-СЛРБ инж. Васил Василев, а заседанието започна с посрещането на знамето на Националната организация и изпълнение на химна на ловците.

събрание нлрс-слрб

За председател на събранието бе избран Христо Ратайски, председател на ЛРС „Глухар“ – Славейно.

Делегатите приеха доклада за дейността и финансовото състояние на НЛРС-СЛРБ, отчетите за  дейността и финансовото състояние на Управителния съвет на НЛРС-СЛРБ, фирма “Сокол БЛРС” ЕООД и Контролния съвет на НЛРС-СЛРБ за 2021 година. Гласувана бе Мандатната програма за дейността на Националната организация за периода 2021-2025 година, както и бюджетът на УС на НЛРС-СЛРБ за 2022 година.

Решено бе размерът на отчисления членски внос за 2023 г. да бъде увеличен с един лев. Общото събрание препоръчва на ловно-рибарските сдружения от страната да определят своя членски внос на 10 % от минималната работна заплата, за да могат да обезпечат дейността си.

събрание нлрс-слрб

Направени бяха промени в Устава на НЛРС-СЛРБ, като мандатът на УС бе увеличен от 4 на 5 години, а председателят му ще може да участва в избори и след приключване на втория си мандат.

събрание нлрс-слрб

За нов член на Управителния съвет  бе избран Иван Василев, председател на ЛРС-Благоевград, който ще заеме мястото на председателя на ЛРС-Гоце Делчев Валери Сарандев, оттеглил се по обективни причини.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ