Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Проведе се среща на запалени по едрия лов представители на гилдията

Иван ЙОЖЕВ

На 14.04.2018 г. от 17:00 ч. в китния хотелски ком­плекс „Лява река“, разполо­жен в близост до прохода „Хаинбоаз“ в подстъпите на с. Лява река, общ. Гурково, се състоя среща на ловци, ловуващи на диво прасе с лудогорско гонче, бъл­гарски барак и мелези. На работната среща присъст­ваха колеги, част от тях със семействата си, от всички краища на България, като организатор на събитието бе Валентин Атанасов от ЛРС-Свиленград. Срещата бе открита с встъпително слово от негова страна. Той поздрави всички присъства­щи, като им пожела здраве, щастие и успех в живота. След това Валентин Ата­насов призова всички ко­леги да станат на крака, за да почетат с едноминутно мълчание паметта на ско­ро починалия известен и прочут ловец и кучкар от Добруджанския край Георги Петров – Гената.

Част от работната ловна среща имаше делови харак­тер и за целта бе създаден инициативен комитет с пред­седател Валентин Атанасов и членове: Иван Йорданов, Христо Славов и Цонко Ге­оргиев, като последният ини­циира подписка. Основните мотиви за нея са искане до НЛРС за внасяне в Народ­ното събрание на предло­жения за промяна в Закона за ветеринарномедицинска дейност, целящи отпадане на новия текст на чл. 175, ал.1., както и криминализи­ране на кражбата на ловни кучета. Всички присъстващи са декларирали подкрепата си с лични подписи.

За здравето на присъст­ващите ловци, техните се­мейства и ловни помощни­ци бе направен курбан за здраве, който бе осветен от отец Георги от Староза­горската епархия. Жертве­ното животно бе дарено от Валентин Атанасов и него­вото семейство. За всички присъстващи дами имаше по букет цветя, а за децата и младежите бяха осигуре­ни подаръци, осигурени и връчени от Валентин Ата­насов. Срещата на ловците продължи с тържествена музикална програма, воде­на от дисководещ. Проведе се състезание – надигра­ване по народни, гръцки и ориенталски танци и класи­чески рок. Жури в състав – Иван Йожев, председател, и членове: Теодора Атана­сова и Веселина Митева, след оспорвана борба на участниците в танците, оп­ределиха призовата тройка: първо място – Тройо Троев от Стара Загора; второ мяс­то – Георги Киров от Бургас и Трето място – Христо Сла­вов, също от Бургас. Побе­дителите в танците бяха удостоени с награди. Прове­дена бе томбола, при която всички участници получиха награди, купи и грамоти, осигурени от организатора на събитието.

Участниците от област Добрич по идея на Иван Йо­жев поднесоха специална изненада, като поздравиха организатора на мероприя­тието, неговото семейство и всички участници в събитие­то с изпълнение на гайдаря Илия Илиев от гр. Добрич и ученика от СОУ „Климент Охридски“ – гр. Добрич, мла­дия гайдар – Георги Цонков от гр. Генерал Тошево. За своите изпълнения двамата гайдари бяха бурно апло­дирани и обраха овации на всички присъстващи!

Купонът продължи до ран­ни зори с много танци, весе­лие и музика, в приятелска атмосфера, имаше нови за­познанства с колеги, обме­нен бе ценен опит на тема свински лов и подходящите за него кучета. На следва­щия ден след закуска, кафе и сбогуване всички участни­ци отпътуваха за родните си места.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ