140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Проверяват сигнали за умряла риба по река Тунджа

По сигнали за умряла риба работят експерти на РИОСВ – Стара Загора и Басейнова дирекция – Пловдив. Става дума река Тунджа край Сливен, между селата Самуилово и Крушаре. В проверките са включени и служители на Регионална лаборатория – Стара Загора за вземане на водни проби. След извършване на обход на посочения в сигнала участък от реката и лабораторен анализ, резултатите ще бъдат оповестени.

В началото на миналата седмица, също по сигнал за умряла риба в река Тунджа до село Крушаре, експерти на РИОСВ и Регионална лаборатория извършиха оглед, при който се констатира 10 умрели риби в реката и около 20 на брега на разстояние 200-300 метра от селото до бившите пресевни. При огледа е установено, че водите на реката са с бистър цвят, без оцветяване и без миризма. Не са установени и точкови източници на замърсяване на водите на река Тунджа в този участък.

От мястото е взета една водна проба за последващ лабораторен анализ, а резултатите ще бъдат предоставени на Басейнова дирекция – Пловдив. В същия ден са извършени и 2 контролни проверки с пробонабирания на потенциални промишлени замърсители от Сливен, които имат разрешителни за заустване на отпадъчни води в повърхностни водоприемници.

 

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ