Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Проверяват за замърсяване река Чая

След сигнал на „зеления“ телефон на РИОСВ-Пловдив за замърсяване на река Чая (Чепеларска) в района на с. Ягодово бе извършена спешна проверка от експерти на РИОСВ, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ и Регионална лаборатория – Пловдив към ИАОС. Подателят е алармирал за оцветяване на водите на реката в бяло, като от вар. Извършен е обход по течението на Чая от жп моста на село Катуница до производствения канал на „КЦМ“ АД и „Агрия“ АД. Взети са проби за анализ от точките на заустване на промишления поток. Измерени са електропроводимост и рН. Отчетеното рН за смесен поток промишлени и битови води на КЦМ АД е 9,46, а електропроводимостта – 4 283 µS/сm. Констатираните проби от изхода на пречиствателните съоръжения на „Агрия“ АД са рН – 7,81 и електропроводимост – 3 900 µS/сm. При жп моста на село Катуница данните за рН и електропроводимост са 7,88 и 1227 µS/сm. 

Очакват се резултатите от лабораторните изследвания на взетите при проверките проби да покажат каква е причината за замърсяванията на реката. При установяване на нарушения ще бъдат наложени имуществени санкции съгласно екологичното законодателство.

Миналата седмица Районният съд в Пловдив потвърди трето наказателно постановление на РИОСВ, с което на „Агрия“ АД бе наложена имуществена санкция в размер на 5 000 лв. за изпускане на наднормено количество цинк в река Чепеларска. При извършена проверка през октомври 2016 г. от експерти на РИОСВ-Пловдив, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ и Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда е констатиран мътен синьо-зелен цвят на водите на реката и наличие на мъртва риба при моста на село Катуница.

Според решението на съда размерът на санкцията е справедлив и целесъобразен, защото „замърсяването на повърхностното водно тяло – река Чепеларска, в което се вливат производствените отпадъчни води от дейността на „Агрия“ АД не са единичен случай …и са били подавани сигнали и преди и след процесния случай за замърсяване на речното корито и измиране на риба, настъпили са и тежки последици за околната среда с оглед на констатираното трайно замърсяване.“

Това е трето наказателно постановление, потвърдено от Районен съд-Пловдив за последните два месеца. През юни 2017 г. съдът определи да се наложи санкция от 30 000 лв. на предприятието, а през юли и още едно наказателно постановление – в размер на 500 лв.

Решението на Районния съд подлежи на обжалване пред  Административния съд в Пловдив.

AGRO.BG

 

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ