140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Конференция по проблемите на горското стопанство и промишленост

конференция горска промишленост

Научно-практическа конференция на тема „Проблеми и перспективи на горското стопанство, дървообработващата и мебелната промишленост в България“ се проведе в конгресната зала на хотел „Балкан“ в с. Чифлик.

Организатори са Община Троян, Лесотехническият университет, сдружение Троян-мебел и браншовата камара на дървообработващата  и мебелна промишленост.

Основните теми, които бяха обсъждани, са проблемите и бъдещето на горите на България, дървесината като суровина на бъдещето, перспективите пред дървопреработването и производството на мебели като сруктуроопредалящ бранш в страната.

конференция горска промишленост

Официални гости на събитието бяха кметът на община Троян Донка Михайлова, зам.-министърът на горите Валентин Чамбов, ректорът на ЛТУ чл.-кор. проф. д.н. Иван Илиев, председателят на НЛРС-СЛРБ инж. Васил Василев.

В работата на конференцията участваха директорите на всичките горски държавни предприятия, преподаватели от ЛТУ, както и собственици на дървопреработвателни и мебелни предприятия.

При откриването на конференцията бе подчертано, че такъв национален форум по проблемите на горите, дървесината и нейното предназначение не е организиран повече от 30 години.

С тревога и разбиране бе проследен пътя на дървесината от гората до фабриките и бяха отбелязани сериозни пропуски в тази дейност.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ