Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Пуснаха 10 червени ангъча в язовира на с. Нова Попина

Десет млади птици от защитения вид червен ангъч, размножени изкуствено, бяха пуснати в язовира на село Нова Попина, община Ситово, Силистренска област, в присъствието на експерти по биологично разнообразие в РИОСВ в Русе. Дейността е част от дългосрочната програма за реинтродукция на защитения вид, изпълнявана от Института за биологично разнообразие и екосистемни изследвания към БАН.

Червеният ангъч е гнездящо прелетен вид и по изключение зимува у нас, твърдят експертите. Защитен е от Закона за биологичното разнообразие и е включен в Червената книга на България като застрашен вид.

 

Повече информация в бр. 26 на в. “Наслука” на 28 юни

 

Георги Ников

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ