140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Ръководителят на ЛРС-Вълчи дол Иван Славов – заслужил деятел на НЛРС-СЛРБ

След проведеното днешно общо събрание на ЛРС в град Вълчи дол, на което бе направена равносметка на дейността за изминалата година и приета програмата за стопанисване на дивеча през настоящия период, се състоя и тържество по повод 70-годишния юбилей на ловния специалист Иван Славов. Над четвърт век той е отдал на ловното движение и беше изтъкната неговата изключителна  дейност през периода, през който беше изграден и най-впечатляващият в страната ловен дом в  центъра на града. Членът на УС на Националното ловно-рибарско сдружение Илия Михайлов, председател на ЛРС в град Добрич прочете поздравителния адрес от името на председателя на НЛРС-СЛРБ инж. Васил Василев до юбиляра, който се удостоява със званието ” Заслужил деятел на НЛРС – СЛРБ”, като признателност за всичко постигнато през годините.

“Вие сте част от онова златно поколение на националната организация, която с професионализъм и компетентност отстояваше  и запазваше изконните ценности на ловното стопанство и живата природа на България”, се изтъква в поздравителния адрес. Поздрави и юбилейни отличия Иван Славов получи и от УС на ЛРС-Вълчи дол, отправени от председателя Николай Христов, както и от кмета на община Вълчи дол Георги Тронков, от ЛРС-Добрич и от ДГС в градовете Суворово и Провадия, от председатели на ловни дружинки.

 

Георги Ников

 

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Сдружение/сдружения свързани с новината

Ловно рибарско дружество “Вълчи дол” – гр. Вълчи дол
Пощ. код: 9280
Телефон: 20-48
Мобилен: 0886 842 608

Реклама

ЛОГО - СЛРБ