Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Разглежда се проект на План за действие за малкия креслив орел

На 21 ноември в сградата на МЗХГ в столицата се проведе национално обсъждане на проекта за План за действие за малкия креслив орел. В срещата участваха представители на НЛРС-СЛРБ, ЮЗДП и съставителите на плана – ИАГ и БДЗП.

Това е четвъртото поредно обществено обсъждане, като предишните три се проведоха в Бургас, Сливен и Хасково, като там участваха представители на местните ловно-рибарски сдружения.

На срещата цялостно бяха обсъдени текстовете на проекта и в протокола бяха отразени редица бележки от страна на Националната организация, отнасящи се до възможни ограничения на лова около гнездата на малкия креслив орел в радиус от 300 метра, както и в местата, където птицата почива и се храни по време на миграция в периода август-септември.

Вносителите на проекта поеха ангажимент да променят текстовете в Плана за малкия креслив орел, така че ловът да не се счита за дейност, причиняваща безпокойство на птиците.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ