140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Разнообразява се менюто на дивите свине с картофи

Радка МИНЧЕВА

Четири тона картофи се включват в менюто на ди­вите свине в Разградско от миналата седмица. Инициа­тивата за подхранване на ди­веча с вкусния зеленчук е на специалиста по лова в ЛРС- Разград инж. Людмил Лилов. „Картофите са произведени в община Лозница, по-ниско­качествените с недобър тър­говски вид земеделецът e продал по 0,15 лв./кг. Парите са от вноска стопанисване, а ако картофите се усладят на дивите прасета, ще купим и още” – обяснява инж. Лилов.

По думите му за пръв път ловците в Разградско ще подхранят дивеча със сочен фураж, досега поставяли в хранилките царевица, жито и ечемик. Добре е да се раз­нообразява храната на жи­вотните, така и по-малко ще ходят по нивите и да нанасят поражения на земеделци­те – обясняват експерти. В региона още се помни как преди няколко години елени опустошили 30 декара нива със слънчоглед, изяли пити­те на растенията от първите 5 реда на голямата нива.

Четирите тона с картофи са разпределени по 130 кг за всяка дружинка в Лудого­рието. Сред първите, които получават новото подхран­ване за дивеча, е предсе­дателят на ЛРД-Ясеновец Ерхан Ахмед. Той разказва, че картофите ще бъдат раз­пределени в три хранилки в различни местности в лов­ния район на дружинката, а Лилов му препоръчва да ги поставят към края на седми­цата, за да е по-успешен и ловът през уикенда.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ