Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Разселиха 25 заека на територията на три дружини в ЛРС-Ловеч

зайци ловеч

25 заека разсели ЛРС-Ло­веч, съобщи специалистът по лова Дико Йорданов. 30-дневните животни са пус­нати на територията на три ловни дружини – Славщица (10), Слатина (10) и Гор­но Павликени – Сливек (5).

Това е първото разселване на диви зайци за годината. То е по „Националната про­грама за устойчиво разви­тие на дивечовите запаси в системата на НЛРС-СЛРБ чрез разселване“.

Дивечът е от стопанството на фирма „Сокол–БЛРС” в Луковит, а средствата в размер на 3000 лв. са осигурени от чл. 65а, ал. 4, от Правилника за при­лагане на Закона за лова и опазване на дивеча. Целта на разселването е опресня­ване на кръвта и повишаване на популацията на вида.

зайци ловеч

В разселването в Славщи­ца освен инж. Йорданов са участвали Димитър Бал­кански, зам.-директор на ДГС-Лесидрен, и ловецът от дружината Младен Росма­нов.

В Слатина се е включил лично председателят на дру­жината Васил Василев, както и Ивайло Иванов от ДГС- Ловеч, а в Горно Павликени – Сливек – местният ловец Петър Тодоров.

„Популацията на див заек се повишава“, информи­ра специалистът по лова в ЛРС-Ловеч, позовавайки се на таксацията, извършена през март т.г.

В Славщица са преброени 30 диви заека, в Слатина – 510 бр. (тазго­дишният план за отстрел тук е 45 бр.), в Горно Павликени – Сливек – 550 бр. (план – 40 бр.).

В началото на октомври предстои допълнителна кон­тролна таксация на вида.

Светломира АНАСТАСОВА

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ