140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Разселиха 56 диви зайци в ДЛС-Паламара

56 диви зайци бяха разсе­лени в ДЛС-Паламара. Целта е да се възстанови попула­цията на този вид. Дивите зайци в природата намаляха драстично в края на миналия век, като причините за това са комплексни, но най-вече са свързани с интензивната стопанска дейност и използ­ването на много химически вещества, които водят до значителни промени в мес­тообитанията на животните. Вина за намаляването на дребния дивеч имат и хищни­ците, в това число и скитащи­те кучета.

Историята на ДЛС-Пала­мара сочи, че на територията на стопанството в миналото е имало изобилие както от едър, така и от дребен дивеч. В ловностопанските райони на поделението има много добри условия за развитието на много животински видове.

„Доскоро усилията ни бяха насочени към възстановя­ването на популацията на едрия дивеч, но сега обръ­щаме поглед и върху дреб­ния. Един от основните му представители и желан обект за лов е дивия заек. Стопан­ството ще продължи да рабо­ти и занапред в тази насока, като една от първите стъпки е разселването на 56 мъжки и женски животни. Дивите зай­ци са закупени от фирма „Со­кол-БЛРС“, обясни ловният експерт на Североизточното държавно предприятие инж. Тервел Стефанов. Той каза още, че ловните специалисти наблюдават състоянието на разселения дивеч.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ