140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Разселиха елени лопатари

Пет млади мъжки лопатара бяха разселени в ДЛС-Тервел. Животните са доставени от ДЛС-Студен кладенец. Елените са в добро състоя­ние и ще бъдат наблюдавани в карантинен двор с цел пълната им адаптация, преди разселва­нето.

По данни от последната таксация на терито­рията на ДЛС-Тервел има 112 елена лопатари. Доставянето на животни отвън цели не само подобряването на генофонда, но и казано на ловен език “опресняване на кръвта“, което в съ­четание с благоприятните климатични условия за развитие и упорития труд на служителите стои в основата на поддържане на устойчиви запаси от елени лопатари с отлични трофейни качества. Ежегодното разселване на животни в ловните и горските стопанства на Североиз­точното държавно предприятие е целенасочена политика на ръководството на Североизточното държавно предприятие и ловните специалисти.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Сдружение/сдружения свързани с новината

“Ловно-рибарско дружество – Тервел” – гр. Тервел
Пощ. код: 9450
Мобилен: 0883 304 429

Реклама

ЛОГО - СЛРБ