140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Разселиха яребици в 26 дружини на ЛРС-Попово

попово разселване

Общо 260 яребици бяха закупени от производственото стопанството  на фирма „Сокол-БЛРС” в Сливен и извозени със собствен транспорт до поповските ловни полета.

Птиците са напълно отрасли, 90-дневни и бяха разпределени по 10 броя за 26 дружини от общо 41 в състава на ЛРС-Попово.

Изборът не е случаен. Решено е  яребици да бъдат разселени в селата северно от Попово, понеже там теренът е преобладаващо хълмист, с разнообразна растителност и има подходящи местообитания. Неголеми горски масиви се редуват с обработваеми земи. Пък и там се наблюдава присъствие на яребици. Това всъщност са най-южните части на Лудогорието.

попово разселване

Разселването премина под прякото ръководство на специалиста по лова в ЛРС-Попово Петър Петров и с участието на ловните надзиратели Стефан Йорданов и Тончо Иванов.

На места, по предварителна уговорка, се срещаха с председателите на дружините и по техни указания се избираха най-подходящите терени за разселване на птиците.

Акцията протече по предварително начертания график, без да се допускат транспортни загуби. Предвид горещото време това беше важно, но птиците издържаха на всички изпитания и заживяха в нови, далеч по-добри условия.

Ръководителят на сдружението Петър Петров обобщи нещата така:

попово разселване

„Предпочетохме да наблегнем на разселване по направление към селата северно от града, понеже имаме наблюдения, че там се задържаха яребици от предишни разселвания. Ята се виждат в землищата на селата Гагово, Зараево, Крепча, Горско Абланово, Гърчиново, Садина, Захари Стояново.

Явно има ефект от нашите усилия да възстановим популацията им и това е радващо.

Сега ни предстои закупим фазани, които ще доотгледаме, понеже такива са изискванията и едва след това ще ги разселваме.

По отношение на лова – засега резултатите са скромни. Голяма суша е при нас, няма как да се задържат пернати. Надяваме се, като захлади да се получат и по-интересни излети, понеже засега преобладават разочарованията. Но нека гледаме с повече оптимизъм, ще има и по-добри дни за ловците…“

Младен ДОБРЕВ

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ