Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Разселват 20 лопатара на територията на 10 дружини в ЛРС-Ловеч

лопатари ловеч

20 елена лопатари ще раз­сели ЛРС-Ловеч на терито­рията на десет ловни дружини, съобщи ръководителят на сдружение­то Дико Йорданов.

Разселване на този вид дивеч се прави за пръв път в ловностопанските райони на ЛРС-Ловеч. Преди години еле­ни лопатари е имало в ловното стопанство „Бялка”, както и в Соколово, Хлевене, Лесидрен. Впоследствие обаче те са из­чезнали.

Целта на дейност­та – внасяне на нов вид едър дивеч, който да обогати видо­вото разнообразие на ловните територии, обясни инж. Йор­данов, според когото тук има подходящи местообитания за лопатари.

Благородни елени и кошути има много, те всяка година се увеличават, тъй като се отстрелват само по линия на международния ловен туризъм, но желаещите за него не са толкова много.

12 от елените ще обогатят райони от територията на Държавно горско стопанство (ДГС) – Лесидрен, а остана­лите осем – на ДГС-Ловеч. Всички те са разпределени в предварително подготвени аклиматизационни (карантин­ни) огради. В тях ще престоят най-малко в продължение на месец и половина, като през това време ще се наблюдава здравословното им състояние и поведението им, за което съдействие оказват и вете­ринарни лекари от Областна дирекция по безопасност на храните – Ловеч.

лопатари ловеч

Експерти по заразни и паразитни заболя­вания още с пристигането са прегледали дивеча. Едва след това ще бъде извършено фак­тическото разселване по мес­та – в Брестово, Къкрина, Гос­тиня, Соколово, Голец, Микре, Лесидрен, Драгана и Катунец.

В аклиматизационните дво­рове са изградени хранилки и ясли, които са заредени с груб концентриран фураж и камен­на сол, жизнено необходима за преживните животни през есенно-зимния период, обясни инж. Йорданов.

ЛРС-Ловеч извършва раз­селването на лопатари по На­ционалната програма за разселване на дивеч на НЛРС- СЛРБ.

Животните са транспортирани до новите им местообитания в района на Ловеч от Дивечовъден участък „Студен кладенец”. Дивите жи­вотни са десет женски и десет мъжки, на възраст 5-6 месеца.

Тъй като разселване на ло­патари в ЛРС-Ловеч се прави за пръв път, ловците имат трепетни очаквания дали този дивеч ще успее да се запази. Най-големите им притеснения са хищниците да не подгонят младите елени.

Светломира АНАСТАСОВА

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ